Az Intesa Sanpaolo, a CIB Bank anyabankja febru�r negyedik�n, h�tf�n Torin�ban �s Mil�n�ban bejelentette, hogy meg�llapodott az ukr�n JSC Pravex Bank tulajdonosaival a p�nzint�zet felv�s�rl�sr�l. Az �gyletet az ukr�n �s az olasz hat�s�gok j�v�hagy�s�t k�vet�en az elk�vetkez� h�napokban fogj�k lebonyol�tani. Az olasz bank 504 milli� eur�t fizet az ukr�n bank�rt.

A JSC Pravex 560 fi�kj�val, 280 k�szp�nzkiad� automat�j�val �s a kereskedelmi k�zpontokban kihelyezett 2 000 pultj�val Ukrajna hatodik legnagyobb bankh�l�zat�t m�k�dteti. A Pravex kifejezetten lakoss�gi bank: szem�lyi, jelz�log- �s aut�v�s�rl�si k�lcs�n�ket, valamint hitelk�rty�kat ny�jt. K�l�nleges abban is, hogy az �gyf�lbet�t-�llom�ny fedezi az �gyf�lhitel-�llom�nyt.

A nemzetk�zi sz�mviteli szabv�nyoknak megfelel�, a tavaly j�nius 30-i �llapotot r�gz�t� kimutat�s szerint eszk�z�llom�nya 1 milli�rd doll�rt, az �gyf�lhitel-�llom�ny 587 milli�, az �gyf�lbet�t-�llom�ny 592 doll�rt tett ki. A r�szv�nyt�ke 114 milli� doll�r volt. Az el�zetes �v v�gi adatok szerint az eszk�z�llom�ny 1,2 milli�rd doll�rra, az �gyf�lhitel-�llom�ny 764 milli� doll�rra, a saj�t t�ke 143 milli� doll�rra emelkedett. A m�lt �v els� fel�ben a bank ad�z�s ut�ni eredm�nye 7,5 milli� doll�r volt.

A meg�llapod�s r�v�n az Intesa Sanpaolo folytatja terjeszked�s�t a kelet-k�z�p-eur�pai �s az �szak-afrikai t�rs�gben, ahol jelenleg tizenk�t orsz�g 1200 fi�kj�n kereszt�l 7,2 milli� �gyfelet szolg�l ki.