Tartalm�ban �s megjelen�s�ben egyar�nt meg�jult a Budapesti �rt�kt�zsde honlapja. A l�p�ssel a B�T legf�bb c�lja az volt, hogy felhaszn�l�bar�t, informat�v port�lt hozzon l�tre, amely megfelel a kor technikai k�vetelm�nyeinek.

A B�T �j honlapja egy helyen, �sszevontan tartalmazza az adott kibocs�t�hoz �s a kibocs�t� �rt�kpap�rjaihoz tartoz� fontosabb inform�ci�kat.

Az �j port�lon minden egyes kereskedett term�k jellemz�i megtekinthet�k. A r�szletes term�klista mellett a port�lon egy sz�kebb tartalm�, de minden akt�v term�ket tartalmaz�, MS Excel form�tum� term�klista is megtal�lhat�. Az �j honlap olyan keres�si funkci�kkal rendelkezik, amelyek a felhaszn�l� �ltal beg�pelt kulcsszavakat megkeresik, nemcsak a port�lon l�v� �sszes cikkben (statikus tartalomban), hanem a t�zsdei esem�nyekben, a felt�lt�tt dokumentumok tartalm�ban, vagy ak�r az adatb�zisban szerepl� - t�bb mint 25000 - kibocs�t�i �s t�zsdei h�rekben is - hasznos seg�ts�get ny�jtva �gy a felhaszn�l�knak. A B�T �j honlapj�ra l�togat�k az �j interakt�v �r- �s volumengrafikonok seg�ts�g�vel kiv�laszthatj�k az �ket �rdekl� id�t�vot, l�thatj�k az adott id�szak alatti minimum- �s maximum- �rt�keket.

Az Oktat�si modul b� tartalommal, grafik�val �s tesztek seg�ts�g�vel ismerteti meg a felhaszn�l�kat a t�zsdei keresked�shez sz�ks�ges ismeretekkel.