Emelked�s is j�het a magyar r�szv�nypiacon, mivel megnyugv�s jelei mutatkoznak a nemzetk�zi t�zsd�ken. Ehhez azonban sz�ks�g van a forint �rfolyam�nak stabiliz�l�s�ra is. A Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe, a BUX 140,60 pontos emelked�ssel, 22 668,37 ponton nyitott p�nteken. A cs�t�rt�ki z�r� �rt�k�hez k�pest 0,62 sz�zal�kkal er�s�d�tt.

Sarkadi Szab� Korn�l, a Cashline �rt�kpap�r vezet� elemz�je megnyugv�sra sz�m�t a r�szv�nypiacon az elm�lt napok es�se ut�n. Ehhez az sz�ks�ges, hogy a nemzetk�zi piacokon is megnyugodjanak a ked�lyek, az Egyes�lt �llamokban ne legyen tov�bbi es�s, tov�bb� a forintpiacon is helyre�lljon a nyugalom.

Amennyiben mindez teljes�l, akkor az elemz� es�lyt l�t az emelked�sre, els�sorban az OTP �s az Egis piac�n. Az OTP-n�l az�rt, mert a bankpap�r az ut�bbi id�szak legnagyobb vesztese volt, az Egisn�l pedig az�rt, mert v�rakoz�sa szerint a gy�gyszergy�r nagyon j� gazd�lkod�si adatokat k�z�l majd a 2007. negyedik negyed�vr�l (ami az Egis eset�ben a jelenlegi �zleti �v els� negyed�ve). A t�rsas�g j�v� h�t kedden teszi k�zz� a t�zsdei gyorsjelent�s�t.��