Gyeng�lt a forint, p�ntek d�lut�n 265,55/65 forinton jegyezt�k az eur�t a cs�t�rt�ki 263,70/75 ut�n.

Reggel m�g pozit�v korrekci�val nyitott a forint az eur�val szemben, kora d�lel�tt 263,00 �s 263,40 forint k�z�tt alakult az eur� jegyz�se, a folyamat azonban hamarosan kifulladt. A h�t elej�n az eur�/forint m�g 257 alatt volt, de a forint egyel�re meg�llapodni l�tszik az �j, gyeng�bb szinten.

A keresked�k a j�v� h�tre magas ingadoz�st v�rnak. Az eur� �rfolyama ak�r 10 forint sz�les s�vban is mozoghat. Er�s ellen�ll�si pont jelezhet� el�re a 266 forintos �rfolyamon, de a 270 forintos szint el�r�se is "benne van a kalapban" - mondt�k. A forintot a legt�bb r�gi�s valut�val egy�tt a recesszi�s f�lelmek nyomj�k.

Alig v�ltozott az eur�/doll�r �rfolyama p�nteken a nemzetk�zi devizapiacokon, miut�n az el�z� nap visszaes�st szenvedett el Jean-Claude Trichet, az Eur�apai K�zponti Bank eln�k�nek a gazdas�g fejl�d�si �tem�nek kock�zatair�l mondott szavai nyom�n, amit a piacon k�z�pt�v� kamatcs�kkent�si bejelent�sk�nt �rt�keltek. Az elk�vetkez� napokra a piacon 1,41-1,47 doll�ros eur� �rfolyamot val�sz�n�s�tenek.

Az eur�/doll�r a h�t elej�n m�g 1,48 felett j�rt, jelenleg viszont 1,45 alatt tart�zkodik. Az eur�/jen a h�t folyam�n 158 feletti �rfolyamr�l 155 k�zel�be, az eur�/sv�jci frank pedig 1,62 k�zel�b�l 1,60 k�r�li szintre gyeng�lt. A h�t folyam�n a jen 1.62 forintr�l 1,70 forint k�r�li szintre, a sv�jci frank 159 forintr�l 165 forintra er�s�d�tt. A doll�rt p�ntek d�lut�n 183,40/50 forinton jegyezt�k a cs�t�rt�ki 181,50/55 ut�n. A h�t elej�n a doll�r/forint 173,35/45 volt.

Az �llampap�rpiacon rendk�v�l alacsony forgalomban folytat�dott a hozamok emelked�se, minden lej�ratra mintegy 17 b�zisponttal n�tt a hozamszint. Egyes piaci szerepl�k megpr�b�lj�k kik�nyszer�teni a jegybanki kamatemel�st, ez azonban aligha fog siker�lni - mondj�k keresked�k. A hozamok a teljes lej�rati g�rb�n k�zel 60 b�zisponttal emelkedtek az ut�bbi h�rom nap sor�n.