Az OTP Bank Nyrt. a Groupama-t (Groupama) v�lasztotta ki biztos�t�i partner��l, �gy a francia t�rsas�g v�s�rolhatja meg az OTP Garancia Biztos�t� Zrt. �let- �s nem �letbiztos�t�si �zlet�gait; a vonatkoz� meg�llapod�st h�tf�n megk�tik - tette k�zz� az OTP a B�T hivatalos honlapj�n h�tf�n.

Az OTP Bank 2007. december 21-�n tette k�zz�, hogy biztos�t�i partnert keres, amely megv�s�roln� az OTP Garancia Biztos�t� Zrt. (OTP Garancia) �let- �s nem �letbiztos�t�si �zlet�gait. Az akviz�ci� �s a disztrib�ci�s partners�g teljes ellen�rt�ke 164 milli�rd forint, ami csaknem 617 milli� eur�.

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete j�v�hagy�s�t�l f�gg�en, a szerz�d�ses dokument�ci� al��r�s�t k�vet�en, a sz�ks�ges �sszes hat�s�gi �s verseny-fel�gyeleti enged�ly megszerz�se, valamint bizonyos egy�b felt�telek teljes�l�se eset�n a Groupama v�llalni fogja az OTP Garancia r�szv�nyei 100 sz�zal�k�nak, tov�bb� az OTP Garancia rom�niai, szlov�kiai �s bulg�riai le�nyv�llalataiban az OTP Bank Nyrt. helyi le�nyv�llalatai tulajdon�ban �ll� kisebbs�gi r�szesed�sek megv�s�rl�s�t.

A tranzakci� eredm�nyek�nt a Groupama az OTP Bank �let- �s nem �letbiztos�t�si �zlet�g�nak 100 sz�zal�k�t szerzi meg Magyarorsz�gon, Szlov�ki�ban, Rom�ni�ban �s Bulg�ri�ban.