Az OTP Bank 164 milli�rd forintos �ron, 148 milli�rd forintos haszonnal eladta a francia Groupam�nak az OTP Garancia Biztos�t�t - jelentette be h�tf�n Cs�nyi S�ndor, a legnagyobb magyar p�nzint�zet eln�k-vez�rigazgat�ja. A k�t t�rsas�g 20 �vig tart� strat�giai egy�ttm�k�d�sben is meg�llapodott, amelynek l�nyege, hogy bizonyos piacokon kiz�r�lagosan �rt�kes�tik egym�s term�keit, �s biztos�t� tulajdonr�szt v�s�rol a bankban.

A meg�llpod�s �rtelm�ben a Groupama az OTP Garancia Biztos�t� megv�s�rl�s�val egy id�ben 5 sz�zal�knyi, egy �ven bel�l pedig tov�bbi 3 sz�zal�knyi OTP-r�szv�nyt v�s�rol, �s azokat 5 �ven bel�l nem �rt�kes�ti. Az OTP Bank pedig t�mogatja, hogy a Groupama k�pvisel�je beker�lj�n a bank fel�gyel�bizotts�g�ba. A p�nzint�zet �j nagy tulajdonosa szabadon szavazhat r�szv�nyeivel a k�zgy�l�sen.

Cs�nyi S�ndor, az OTP�Bank eln�k-vez�rigazgat�ja az OTP Bank r�szv�nyeinek dr�gul�s�t v�rja att�l, hogy meg�llpod�s nyom�n cs�kken az OTP Bank r�szv�nyeinek k�n�lata a t�zsd�n. A meg�llapod�s bejelent�s�t k�vet�en� az OTP Bank r�szv�nyeinek �rfolyama 6810 forintr�l csaknem 5,9 sz�zal�kkal 7200 forint k�r�li szintre emelkedett.

Cs�nyi S�ndor elmondta, hogy a 164 milli�rd forintos v�tel�r az OTP Bank tov�bbi terjeszked�s�t szolg�lja. Ennek r�szleteir�l azonban nem besz�lt,��m sejtette, hogy t�bb �j orsz�gban is meg k�v�nnak jelennni, mik�zben folytatj�k a�terjeszked�s�t Oroszorsz�gban �s Ukrajn�ban. Az akviz�ci�kat jelent�sen megk�nny�ti majd, hogy a bank szavatol� t�k�je majdnem a teljes v�tel�rral, 148 milli�rd forinttal megemelkedik.

A most k�t�tt meg�llapod�s �rtelm�ben az OTP Bank kiz�r�lagosan �rt�kes�ti a Groupama biztos�t�si term�kekeit azokon a piacokon, amelyeken a biztos�t� jelen van, vagy jelen lesz, a Groupama pedig kiz�r�lagosan �rt�kes�t biztos�t�si term�keket az OTP Banknak, ahol annak jelent�s a jelenl�te, �gy Magyarorsz�gon, Bulg�ri�ban �s Montenegr�ban. Ezen k�v�l k�z�sen jelennek meg azokon a piacokon, amelyeken a bank m�r jelen van, de a biztos�t� m�g nincs - �gy Ukrajn�ban �s Oroszorsz�gban. �sszess�g�ben ez t�bb, mint 10 milli� el�rhet� �gyfelet jelent 9 orsz�gban.

Jean Az�ma, a 2006-ban 14,2 milli�rd eur� d�jbev�telt el�r� Groupama vez�rigazgat�ja hangs�lyozta, az a c�ljuk, hogy 2016-ig 5 sz�zal�kos piaci r�szesed�st szerezzenek a t�rs�gben, �s mintegy 1 milli�rd eur�s �ves d�jbev�telre tegyenek szert.

Az OTP Garancia Biztos�t� 2006-ban 80,5 milli�rd forintos d�jbev�tellel, 9,7 sz�zal�kos r�szesed�ssel a 4. helyen �llt a magyar biztos�t�si piacon - a Magyar Biztos�t�k Sz�vets�ge (MABISZ) adatai alapj�n. A Groupama 9,9 milli�rd forintos d�jbev�tele 1,2 sz�zal�kos piaci r�szesed�st t�kr�z�tt. A k�t d�jbev�telt �sszeadva 10,9 sz�zal�kos piaci r�szesed�s ad�dik, amely m�g mindig alatta marad a 3. helyen �ll� ING 14,02 sz�zal�k�nak.

A 2007. �vr�l csak a III. negyed�vi adatok �llnak rendelkez�sre. Ezek szerint az OTP Garancia 66,8 milli�rd forintos d�jbev�tellel 9,82 sz�zal�kos piaci r�szesed�st szerzett, a Groupama pedig 7,8 milli�rddal 1,15 sz�zal�kot mondhatott mag��nak. Az �sszesen mintegy 11 sz�zal�kos r�szesed�s nem �ri el a tov�bbra is 3. helyezett ING 13,3 sz�zal�k�t.