K�t �v alatt �sszesen 53�400 sz�ml�t nyitottak �s 70,5 milli�rd forintot takar�tottak meg a nyugd�jrendszer negyedik pill�r�nek sz�nt nyugd�j-el�takar�koss�gi programban. Tavaly 36�400 �j nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�t nyitottak �s 57,0 milli�rd forintot helyeztek el rajtuk. Az [origo] �sszegy�jt�tte, melyik c�gn�l mennyi sz�ml�t nyitottak �s mekkora �sszeget gy�jt�ttek �ssze a takar�koskod�k.

Az ut�bbi k�t �vben a legt�bb sz�ml�t, 19 300-at az OTP Bankn�l nyitott�k, �s a legmagasabb �sszeg, 29,3 milli�rd forint is enn�l bankn�l gy�lt �ssze. Tavaly 14 100 �j sz�ml�t nyitottak a p�nzint�zetn�l �s �sszesen 25,1 milli�rd forintot helyeztek el a nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�kon.

A sz�ml�kon elhelyezett megtakar�t�sok legnagyobb r�sze, csaknem 70 sz�zal�ka befektet�si alap, de n�pszer�ek az �llampap�rok, a jelz�loglevelek, valamint a r�szv�nyek is. A bank �gyfelei k�r�ben keresettek a Pr�mium V�logat�s Alapok.

A m�sodik legt�bb nyugd�jsz�ml�t, 17 500-at az Erste Bank �gyfelei nyitott�k az elm�lt k�t esztend�ben �s �sszesen 22,0 milli�rd forintot takar�tottak meg rajtuk nyugd�jas korukra. A p�nzint�zet �gyfelei tavaly 12,5 ezer nyugd�jsz�ml�t ind�tottak �s azokon 17,0 milli�rd forintot gy�jt�ttek �ssze.A bank �gyfelei els�sorban a hosszabb t�v� befektet�si alapokat v�lasztott�k. A garant�lt� alapok �s a r�szv�nyalapok mellett a tavaly bevezetett portfoli�alapok is nagyon n�pszer�ek, amihez az is hozz�j�rul, hogy ez a h�rom alap volt el�sz�r el�rhet� az Erste Megtakar�t�si Program keret�ben.

A t�kegarant�lt alap is n�pszer�

A K&H Bankn�l k�t �v alatt 5000 nyugd�jsz�ml�t nyitottak �s a sz�ml�kon elhelyezett �sszeg 8,2 milli�rd forintot. Tavaly 3600 �j sz�ml�t nyitottak a p�nzint�zetn�l �s 7,6 milli�rd forintot helyeztek el a sz�ml�kon.

Az UnicCredit Bankn�l k�t �v alatt 3 ezer sz�ml�t nyitottak, �s azokon 6,0 milli�rd forintot helyeztek el. A p�nzint�zet �gyfelei tavaly ezer nyugd�jsz�ml�t ind�tottak �s azokon 3,7 milli�rd forintot gy�jt�ttek �ssze. A bankn�l vezetett nyugd�jsz�ml�kon tartott befektet�sek t�bb mint fele t�kegarant�lt alap.

A nyugd�jsz�ml�k f�bb adatai 2007. v�g�n

Szolg�ltat�

�ves sz�mlavezet�si d�j (forint)

Sz�ml�k sz�ma

(darab)

Befektetett �sszeg

�(milli�rd forint)

2006. v�g�n

2007. v�g�n

V�ltoz�s 2007-ben

2006. v�g�n

2007. v�g�n

V�ltoz�s 2007-ben

OTP Bank

0,11%, min. 2000

5200

19 300

14 100

4,2

29,3

25,1

Erste Bank

min. 2100

5000

17 500

12 500

5,0

22,0

17,0

K&H Bank

2000

1400

5000

3 600

0,6

8,2

7,6

UniCredit Bank

2000+0,1%

2000

3000

1 000

2,3

6,0

3,7

Budapest Bank

d�jmentes

700

1500

800

0,3

3,0

2,7

CIB (IEB)

2000

400

1100

700

0,1

1,0

0,9

MKB Bank*

2000

2000

5500

3500

0,8

0,8

0,0

KBC Equitas*

2000+0,1%

300

500

200

0,2

0,2

0,0

�sszesen:

17 000

53 400

36 400

13,5

70,5

57,0


*a KBC Equitas �sszes �s az MKB Bankn�l a befektetett �sszegre vonatkoz� adatai a 2006. v�gi �llapotot t�kr�znek

Forr�s: p�nzint�zetek; a k�z�lt adatok t�j�koztat� jelleg�ek

A Budapest Bank csak 2006. december �ta k�n�l nyugd�jsz�ml�t. A p�nzint�zetn�l �gy alig t�bb, mint egy esztend� alatt 1500 sz�ml�t nyitottak �s azokon 3,0 milli�rd forintot gy�jt�ttek �ssze. Ebb�l tavaly 800 �j sz�ml�t nyitottak a bankn�l �s 2,7 milli�rd forintot helyeztek el a nyugd�jsz�ml�kon. Ez p�nzint�zet k�n�lja �gyfeleinek a legolcs�bban ezt a szolg�ltat�st, a sz�mlavezet�s ugyanis d�jmentes a bankn�l.

A janu�r �ta a CIB Bankkal egyes�lt Inter-Eur�pa Bank az els�k k�z�tt kezdte k�n�lni a nyugd�jsz�ml�t. K�t �v alatt 1100 sz�ml�t nyitottak a p�nzint�zetn�l, amelyeken 1 milli�rd forint gy�lt �ssze. Tavaly 700 �j sz�ml�n 900 milli� forintot helyeztek el a bank �gyfelei.

Az MKB Bankn�l m�r 2006-ban mintegy 2000 nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�t nyitottak, melyeken 800 milli� forint gy�lt �ssze. Az elhelyezett �sszegek jellemz�en 330 ezer 500 ezer forint k�z�ttiek voltak, de a sz�ml�kra 2007-ben helyezett megtakar�t�sok teljes nagys�g�r�l a bank m�g nem sz�molt be.