Er�s�d�tt kiss� a forint

2008.02.14. 16:52

Er�s�d�tt kiss� a forint cs�t�rt�k�n a bankk�zi devizapiacon Budapesten. D�lut�n n�gy �rakor 261,25/35 forinton jegyezt�k az eur�t szemben az el�z� nap d�lut�ni 262,05/15 forinttal.

A nyit�s ut�n az �rfolyam eg�szen 260,50 forintig is elment, majd a forint tov�bbi er�s�d�s�t a janu�ri magyar fogyaszt�i �rindex, valamint a v�rakoz�sok alatt marad� negyedik negyed�vi gazdas�gi n�veked�si adat akasztotta meg. A nemzetk�zi piacon ek�zben er�s�dtek a magyar jegybanki alapkamat szinten tart�s�t jelz� v�rakoz�sok - mondt�k keresked�k.

Az eur� cs�t�rt�k�n �ltal�ban is gyeng�lt a k�z�p- �s kelet-eur�pai deviz�kkal szemben. A t�rs�g deviz�inak els�sorban a szerdai Buffett-besz�det k�vet�en a felt�rekv� piacok ir�nt �rz�kelhet�en javul� befektet�i hangulat kedvezett, ami az elm�lt id�kben gyeng�lked� forintnak k�l�n�sen j�l j�tt.

A zlotyval szemben 0,22 sz�zal�kot, a cseh koron�val szemben t�bb mint egy sz�zal�kot, a t�r�k l�r�val �s a d�l-afrikai randdal szemben 0,30 sz�zal�kot gyeng�lt az eur�.

Az eur� doll�r�rfolyama kism�rt�kben, 1,4570-r�l 1,4620-ig emelkedett a nap folyam�n. A jennel szemben 157,6-r�l 158,2-re er�s�d�tt az eur�. A sv�jci frankkal szemben �tmeneti er�s�d�st k�vet�en d�lut�nra �rfolyama visszat�rt az el�z� napi szintre.

A doll�rt 179,00/10 forinton jegyezt�k cs�t�rt�k d�lut�n a szerdai 180,05/15 ut�n. Az �rfolyam a nap folyam�n 178,50 alatt is j�rt.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK