Az alb�n nemzeti olajv�llalat r�szv�nyeinek 85 sz�zal�k�t veheti meg a Mol, �s ezzel k�zel ker�lhet a strat�giailag fontos d�l-olasz piachoz - �rja a Napi Gazdas�g.

M�jus 21-�ig lehet beny�jtani az aj�nlatokat Alb�nia nemzeti olajv�llalat�nak megv�s�rl�s�ra - der�lt ki a Financial Timesban tegnap megjelent hirdet�sb�l. A k�t - egy egymilli� �s egy �tsz�zezer tonn�s kapacit�s� - finom�t�val rendelkez� �s az orsz�g �zemanyag-nagykereskedelm�t kez�ben tart� v�llalat ir�nt a Mol is �rdekl�dhet. Somlyai D�ra, a Mol kommunik�ci�s vezet�je meger�s�tette, hogy a ter�let a Mol-csoport �rdekk�r�be eshet, az esetleges �zleti lehet�s�get - ahogy a t�rs�gben minden hasonl�t eddig is - figyelemmel k�s�ri a t�rsas�g.

Az alb�n gazdas�gi miniszt�rium az 5,3 milli�rd lekes (11,4 milli�rd forint) alapt�k�j� t�rsas�g r�szv�nyeinek 85 sz�zal�k�t k�n�lja elad�sra. A teljes eg�sz�ben az alb�n korm�ny tulajdon�ban lev� c�g - amelynek k�sz�b�n�ll� privatiz�ci�j�t m�sik k�t jelent�s alb�n t�rsas�ggal, az Insig biztos�t�val �s a Kesh nev� �llami energiaszolg�ltat�val egy�tt jelentett�k be - Sali Berisha, az orsz�g minisztereln�ke m�lt havi nyilatkozata szerint m�r j�lius v�g�re az �j tulajdonos kez�be ker�lhet. A finom�t� f�ldrajzi elhelyezked�se egy�bk�nt a Mol-csoport sz�m�ra v�lhet�en kedvez� lenne, hiszen az IES megv�s�rl�s�val az �szak-olasz piacon m�r jelen lev� c�g �gy igen k�zel ker�lne az orsz�g m�sik fel�hez is - olvashat� a Napi Gazdas�gban.