Az int�zm�nyes megtakar�t�sok (vagyonkezelt vagyonok �s befektet�si alapok) teljes �llom�nya 2007. v�g�n piaci �rt�ken 7.728 milli�rd forintot tett ki, egy �v alatt 21,07 sz�zal�kkal n�tt - k�z�lte a Befektet�si Alapkezel�k �s Vagyonkezel�k Magyarorsz�gi Sz�vets�ge (BAMOSZ).

Az �v utols� negyed�v�ben az int�zm�nyes megtakar�t�sok 2,43 sz�zal�kkal n�ttek, ezen bel�l a befektet�si alapok vagyona 3,12 sz�zal�kkal, a vagyonkezelt vagyon 1,95 sz�zal�kkal gyarapodott. Mind az alapok, mind a vagyonkezelt vagyon n�veked�se elmaradt az el�z� negyed�vekben tapasztaltt�l. Az int�zm�nyes megtakar�t�sok els� negyed�vi n�veked�se 2007-ben 4,24 sz�zal�kos, a m�sodik negyed�vi 7,04 sz�zal�kos, a harmadik negyed�vi 5,94 sz�zal�kos volt.

A negyed�vente publik�lt BAMOSZ Regiszter az alap- �s vagyonkezel�k illetve let�tkezel�k �ltal szolg�ltatott adatok �sszes�t�s�n alapul. Az alapkezel�i piac t�bb mint 99 sz�zal�k�t lefedi a BAMOSZ tags�ga, emellett a Regiszter a vagyonkezel�i �s let�tkezel�i piac meghat�roz� r�sz�nek adatait is tartalmazza.

Az int�zm�nyes befektet�sekb�l a BAMOSZ tagjai �ltal kezelt befektet�si alapok �sszes�tett nett� eszk�z�rt�ke december v�g�n 3.190 milli�rd forint volt, a vagyonkezelt vagyon 4.538 milli�rd forintot tett ki. A vagyonkezelt vagyon 55 sz�zal�ka p�nzt�ri, 38 sz�zal�ka biztos�t�i, 7 sz�zal�ka pedig egy�b vagyon. Az �t legnagyobb vagyonkezel� a vagyonkezelt vagyon k�zel h�romnegyed�t kezeli, az int�zm�nyes megtakar�t�soknak pedig a 60 sz�zal�k�t.

Az �sszesen 2.508 milli�rd forintnyi p�nzt�ri vagyonon bel�l a negyedik negyed�vben 28 sz�zal�kra emelkedett a r�szv�nyek ar�nya az el�z� negyed�vi 25 sz�zal�kr�l. A hazai �llamk�tv�nyek �s kincst�rjegyek r�szar�nya n�mileg cs�kkent, de egy�ttesen a p�nzt�ri portf�li�k t�bb mint h�rom�t�d�t jelentik.

A Regiszter szerinti biztos�t�i vagyon 1.729 milli�rd forint volt december v�g�n. A biztos�t�i vagyon kisebbik r�sz�t (572 milli�rd forint) k�pvisel� unit-linked term�kekn�l is tov�bb n�tt a r�szv�nyek ar�nya, ami az �v v�g�n 55,4 sz�zal�k volt, m�g egy negyed�vvel kor�bban 54,1 sz�zal�k. A befektet�sekhez nem kapcsol�d�, egy�b biztos�t�i vagyonok d�nt� r�sze, 82 sz�zal�ka hazai �llamk�tv�nyekben �s kincst�rjegyekben van, m�g a r�szv�nyek ar�nya mind�ssze 8 sz�zal�kos.

Az adatot szolg�ltat� 9 let�tkezel� �ltal kezelt teljes vagyon piaci �rt�ke 2007 v�g�n 13.488 milli�rd forintot tett ki, ami az el�z� negyed�vhez k�pest 2 sz�zal�kos cs�kken�s. A let�tkezel�sben l�v� teljes vagyon 56 sz�zal�ka k�lf�ldi megb�z�k vagyona, tov�bbi 9,6 sz�zal�k�t a befektet�si alapok r�sz�re kezelt vagyonok teszik ki. Ezek �rt�k�t figyelmen k�v�l hagyva, a hazai megb�z�k let�tkezelt vagyona 2007 v�g�n 4.629 milli�rd forint volt, az el�z� negyed�vhez k�pest 4,05 sz�zal�kkal n�tt, �s a teljes let�tkezelt vagyon 34,3 sz�zal�k�t tette ki.

A let�tkezelt vagyon 42 sz�zal�ka p�nzt�rak, 31 sz�zal�ka biztos�t�k, 19 sz�zal�ka gazd�lkod� szervezetek, 8 sz�zal�ka egy�b megb�z�k vagyona. A h�rom legnagyobb let�tkezel� bank a let�tkezelt vagyon 90 sz�zal�k�t kezeli.