Cs�t�rt�k�n 265-267/eur� s�vban v�rj�k a forint mozg�s�t a keresked�k. A Magyar Nemzeti Bank j�v� h�tf�n tartja k�vetkez� kamat�rtekezlet�t, addig nagyobb mozg�s nem val�sz�n�, a befektet�k latolgatj�k a v�rhat� d�nt�st �s �vakodnak az �zletk�t�sekt�l - �rta londoni keresked�k v�lem�ny�t id�zve a Dow Jones h�r�gyn�ks�g cs�t�rt�k reggel.

A londoni bankk�zi piacon a forint cs�t�rt�k�n enyh�n er�s�d�tt az eur�hoz, gyeng�lt a doll�rhoz k�pest. Az �rfolyam 265,38-88 /eur� volt, 0,06 sz�zal�kkal dr�g�bb, mint szerd�n k�s�n. Ez az �rfolyam 4,96 sz�zal�kkal marad el az �v elejeit�l.

Szerd�n a forintot gyeng�bben jegyezt�k, mivel fokoz�dtak a piaci kock�zatok. Az �zsiai �s az eur�pai r�szv�nypiacok gyeng�l�s�nek, illetve a v�rtn�l magasabb janu�ri amerikai infl�ci�s adat hat�s�ra gyeng�lt a forint �rfolyama.

A forintot cs�t�rt�k�n reggel 179,97-93/doll�r jegyezt�k, 0,05 sz�zal�kkal gyeng�bben a szerdai k�s�ihez k�pest. Ez az �rfolyam 3,84 sz�zal�kkal marad el az �v elejei �rfolyamt�l.