A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) piacfel�gyeleti elj�r�st ind�tott a mag�t EDBUSY n�ven hirdet� cseh v�llalkoz�s tev�kenys�g�nek vizsg�lat�ra - k�z�lte a fel�gyelet a honlapj�n cs�t�rt�k�n. A PSZ�F egyben felh�vja mindenki figyelm�t, hogy a piacfel�gyeleti elj�r�s lez�r�s�ig fokozott �vatoss�ggal j�rjon el a t�rsas�ggal kapcsolatban, �s miel�tt b�rmif�le d�jat befizetne, vegye figyelembe, hogy az EDBUSY tev�kenys�g�n�l gyan� van az enged�ly n�lk�l v�gzett p�nz�gyi szolg�ltat�si tev�kenys�gre.

A fel�gyelet inform�ci�i szerint az EDBUSY p�nz�gyi term�kek �rt�kes�t�se c�lj�b�l Magyarorsz�gon h�l�zatot kezdett el ki�p�teni az elm�lt napokban. A t�rsas�g hitel- �s kapcsol�d� befektet�si term�keket k�n�l k�zvet�t�k�nt - konkr�t foly�s�t� int�zm�ny megnevez�se n�lk�l. Az �rdekl�d�k sz�m�ra el�ad�sokat szerveznek, amelyeken k�pvisel�k ismertetik az EDBUSY �ltal k�n�lt term�keket, �gyn�k�ket toboroznak, illetve t�j�koztatj�k a leend� �gyn�k�ket a r�sz�kre j�r� jutal�kokr�l.

A leend� �gyfeleknek a p�nz�gyi szolg�ltat�sok felt�telek�nt jelent�s �sszeg� tags�gi d�jat kell azonnal befizetni. A d�jakat egy k�zvetlen�l Csehorsz�gban vezetett banksz�ml�ra k�rik utalni, vagy a brn�i irod�jukban k�szp�nzben k�rik befizetni.

A fel�gyelet adatai alapj�n az EDBUSY Magyarorsz�gon gazdas�gi t�rsas�gi form�ban nincs jelen, �s sem az EDBUSY t�rsas�g, sem a www.edbusy.cz honlapon megjel�lt kontaktszem�ly, Luk� Poibyl, sem pedig a honlapon kontaktk�nt szint�n szerepl�, az EDBUSY �ltal alkalmazott "EDBUSY klubtags�gi, szolg�ltat�sny�jt�si, egy�ttm�k�d�si �s k�zvet�t�si szerz�d�sen" szolg�ltat�k�nt megjel�lt Martin �ou�elka nem jogosult p�nz�gyi vagy kieg�sz�t� p�nz�gyi szolg�ltat�s folytat�s�ra. �ket hazai vagy hat�ron �tny�l� tev�kenys�g v�gz�s�re enged�llyel rendelkez� k�lf�ldi p�nzint�zet sem jelentette be �gyn�kek�nt a fel�gyeletre.