Jöhetnek a menedzservezetők a közszférába

2008.02.28. 0:25

Még tavaly elfogadták azt a törvénymódosítást, ami július 1-től lehetővé teszi, hogy munkaszerződéssel, menedzservezetőket vegyenek fel a közszférában. A Munka Törvénykönyve pedig januártól speciális védelemben részesíti azokat a munkavállalókat, akik rehabilitációs járulékot kapnak.

A közszolgálatban a vezetői feladatok a vezetői megbízáson túl önálló munkakörben közalkalmazotti vezetőként, vagy munkaszerződéssel "menedzservezetőként" is elláthatók lesznek.

Míg munkaszerződést már 2008. január 1-től lehet kötni a vezetőkkel, az önálló munkakörű, de közalkalmazottként foglalkoztatott vezetőkre (a közalkalmazotti törvény vezetői munkakörként definiálja) vonatkozó szabályok csak július 1-től lesznek hatályosak, a felkészülési idő alatt elkészülnek a részletszabályok és kidolgozzák az illetményrendszerüket is.

Bővülnek a prémiumévek

A közszférára vonatkozó prémium-évek programot kiterjesztették a 100 százalékos állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok munkavállalóira is. Ezek a cégek ugyanis általában stratégiai jelentőségűek és sokszor közfeladatot látnak el. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a programba bekerülhetnek azok az állami vállalati alkalmazottak is, akik legalább 25 év munkaviszonnyal rendelkeznek és legkésőbb 5 év múlva előrehozott öregségi, vagy öregségi nyugdíjra lesznek jogosultak, ha munkaviszonyukat a munkáltató működésével, vagy a munkakör megszűnésével összefüggő ok miatt kívánják rendes felmondással megszüntetni.

A résztvevők hozzájárulnak, hogy határozatlan idejű jogviszonyukat határozott idejűvé alakítsák át, ezzel lemondanak a felmondási időre járó átlagkeresetükről és a végkielégítésükről, valamint vállalják a részmunkaidős foglalkoztatást. Ennek fejében a korábbi keresetük 70 százalékát kitevő juttatásra, valamint az egyébként járó étkezési hozzájárulás 30 százalékára jogosultak három évig. Az érintettek a nyugdíj megállapításáig foglalkoztatottak maradnak, a programban eltöltött idő nyugdíj szempontból jogszerző időnek számít. Tekintettel arra, hogy a program költségeit a központi költségvetés finanszírozza, a munkáltató a fenti feltételek bekövetkezésekor köteles felajánlani alkalmazottjának a prémiumévek programban való részvételt, a dolgozó pedig két héten belül írásban köteles nyilatkozni, hogy elfogadja-e ezt.

A prémium-évek program ezzel egyidejűleg további egy évvel meghosszabbodik, 2009. december 31-ig lehet belépni a programba.

Munkajogi védelem, támogatás a rehabilitációs járadékosoknak

A munkáltató csak különösen indokolt esetben szüntetheti meg a rehabilitációs járadékban részesülő, nem keresőképtelen munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással. A keresőképtelenség teljes időszaka alatt nem szüntetheti meg a munkáltató rendes felmondással a rehabilitációs járadékban részesülő személy munkaviszonyát. A felmondási védelem leteltét követően pedig rendes felmondással egészségügyi alkalmatlanság miatt csak akkor szüntethető meg a munkaviszony, ha a munkavállaló eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább, és a munkáltatónál a munkavállaló egészségi állapotának megfelelő másik munkakör nem biztosítható, illetve, ha a munkavállaló az ilyen másik munkakörben való foglalkoztatáshoz szükséges munkaszerződése módosításához nem járul hozzá.

Aki rehabilitációs járadékot kap, képzési támogatásra, valamint az önfoglalkoztatásához és vállalkozóvá válásához kapcsolódó támogatásra is jogosult. Az álláskeresési járadék folyósítási időszakának alapjául szolgáló négyéves időtartam pedig meghosszabbodik a rehabilitációs járadék folyósításának időtartamával. Az álláskereső fogalma is megváltozott, ugyanis aki rehabilitációs járadékban részesül, nem lehet álláskereső.

KAPCSOLÓDÓ CIKK