M�g nagy kileng�sek is lehetnek a forintn�l

2008.02.27. 15:12

Ill�zi� lenne azt gondolni, hogy v�ge van a p�nzpiacok v�ls�g�nak, �gy a s�velt�rl�s ellen�re is gyeng�lhet a forint �rfolyama, ak�r�260 forint f�l� az eur�val szemben - mondta az [origo]-nak Trippon Mariann, a CIB vezet� elemz�je. A h�tf�i s�velt�rl�s term�szetes folyamata volt, hogy er�s�d�tt a magyar deviza a p�nzpiacon, amit k�ls� t�nyez�k is megt�mogattak. Az eur�hitelesek hosszabb t�von j�rhatnak jobban, a jenben �s sv�jci frankban elad�sodottak sz�m�ra viszont nem automatikus a�t�rleszt� r�szletek cs�kken�se.

A forint �rfolyama szerd�n megk�zel�tette a 255 forintos eur��rfolyamot is, az alja 255,60 forint volt, innen azonban gyorsan 258 forint f�l� korrig�lt. Trippon Mariann szerint teljesen norm�lis, hogy a h�tf�i d�nt�st k�vet�en nagy a volatilit�s a forint piac�n. A kedden elindult nagy er�s�d�s�h�tter�ben az elemz� szerint az �llt, hogy kor�bban a kamatemel�sre spekul�l�k forintelad�si poz�ci�kat nyitottak, amit a d�nt�s ut�n gyorsan z�rtak. Erre a folyamatra er�s�tett r� az, hogy Amerik�ban is megnyugodtak a piacok, h�rom napja emelkedtek a t�zsdeindexek, ami szint�n er�s�tette a r�gi� deviz�it.

Hiba lenne azonban azt gondolni, hogy a jelenlegi helyzetben r�vid t�von csak egy ir�nyba mozoghat a forint �rfolyama. A vezet� elemz� szerint ugyanis m�g nincsen v�ge a p�nzpiacokat jelent�sen �rint� v�ls�gnak, �gy tov�bbra is lehetnek nagyon nagy �rfolyammozg�sok mindk�t ir�nyba. Trippon Mariann ak�r t�bbforintos elmozdul�st is elk�pzelhet�nek tart napon bel�l is. A s�v elt�rl�se a szak�rt��szerint ahhoz volt el�g, hogy stabiliz�lja a forint �rfolyam�t.

Egy�rtelm�en pozit�van fogadta a piac a s�velt�rl�s t�ny�t, ezzel magar�zhat�, hogy az �rfolyam stabilan a 260 forintos szint al� er�s�d�tt - v�li Nyeste Orsolya, az Erste elemz�je. Nyeste szerint azonban nagyon neh�z megmondani, hogy r�vid t�von mik�nt alakul a forint kurzusa, hiszen az elm�lt k�t nap er�s�d�s�t nem t�masztott�k al� a vil�ggazdas�gi t�nyez�k.

A s�v elt�rl�se automatikusan a forint er�s�d�s�t hozhatja

A j�v�t az Erste elemz�je szerint is ink�bb az amerikai folyamatok ir�ny�tj�k, a rossz gazdas�gi adatok ugyanis az elm�lt id�szakban m�r megmutatt�k, hogy nagyon nagy m�rt�kben tudj�k cs�kkenteni a kock�zatv�llal�si hajland�s�got.

M�rpedig az els� f�l�vben sok j�ra e t�ren nem nagyon lehet sz�m�tani, �gy a forint tart�sabb er�s�d�s�re ink�bb a m�sodik f�l�vben lehet sz�m�tani, ha val�ban elkezdenek�kedvez�bb adatok �rkezni az USA gazdas�g�nak helyzet�r�l.

A magyar deviza a forint plusz/m�nusz 15 sz�zal�kos s�vj�nak l�trehoz�sa �ta szinte v�gig az er�s oldalon tart�zkodott, most viszont megsz�nt a 240 forintn�l kor�bban megl�v� korl�t. M�rpedig a r�gi� valut�inak a felz�rk�z�si folyamattal egy�tt term�szetes velej�r�ja a helyi deviz�k fel�rt�kel�d�se. Ez hosszabb t�von azt jelentheti, hogy a magyar fizet�eszk�z ak�r 240 forint al� is mehet az eur�val szemben - h�vja fel a figyelmet Trippon Marianna.

A devizahitelesek hosszabb t�von j�rhatnak j�l

A deviz�ban elad�sodottak sz�m�ra is fontos t�nyez� lehet, hogyan v�ltozik az �rfolyam, hiszen a kamatsz�nvonal mellett ez is nagyban befoly�solhatja a t�rleszt�r�szleteik nagys�g�t. A r�vid egy-k�t napos kileng�sek azonban nincsenek hat�ssal a t�rleszt�seikre.

Hosszabb t�von azonban j�l j�rhatnak a forint er�s�d�s�vel, amennyiben ugyanis a forint �tl�pi az eur�val szemben a 240 forintos szintet, az azt jelentheti, hogy szinte mindenki enn�l rosszabb �rfolyam mellett vette fel hitel�t. Fontos azonban azt is l�tni, hogy az eur�val szemben er�s�d� forint nyom�n a sv�jci frank �s a jenalap� hitelekkel rendelkez�k automatikusan nem j�rnak jobban, hiszen ennek a k�t deviz�nak az �rfolyammozg�sa elt�rhet az eur�/forint jegyz�st�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKK