Fel�lvizsg�lj�k az OTP Bank rom�niai le�nyv�llalat�n�l a hitelkihelyez�si gyakorlatot �s a fi�kh�l�zat fejleszt�si �tem�t. Nincs el�g szakk�pzett referens.

Az OTP Bank Romania (OBR) tavaly novembert�l az id�n m�rciusig felf�ggesztette a fedezetlen szem�lyi k�lcs�n�k foly�s�t�s�t 14 fi�kj�ban, a kihelyez�st azonban m�rciusban folyamatosan �jraind�tj�k majd az �rintett egys�gekben - mondta az MTI-nek Di�si L�szl�, az OBR eln�k-vez�rigazgat�ja, aki meger�s�tette azt a rom�n lap�rtes�l�st is, hogy fel�lvizsg�lj�k a rom�niai fi�kh�l�zat tov�bbi fejleszt�si �tem�t.

A szem�lyi k�lcs�n�k felf�ggeszt�s�re az adott fi�kokban az�rt ker�lt sor, mert az ott kihelyezett fedezetlen hiteleken bel�l nagyon magas volt a probl�m�s �llom�ny. Olyan t�rs�gekben k�vetkezett ez be, amelyekben a t�bbi helyi hitelint�zet is hasonl� gondokkal k�zd - mondta Di�si L�szl�.

A portf�li�roml�sban emberi okok is szerepet j�tszottak - tette hozz� -, egyes helyeken ugyanis neh�z szakk�pzett munkaer�t tal�lni. Rom�ni�ban az elm�lt h�rom �vben megdupl�z�dott a bankalkalmazottak sz�ma, miut�n �vi ezer bankfi�k ny�lt, ez�rt figyelni kell arra, hogy a k�v�lr�l j�v�k megfelel� k�pz�st kapjanak - mondta. Az alkalmazottakat most �jra vizsg�ztatj�k.

Az OBR-n�l a strat�giai hangs�lyt a j�v�ben a jelz�loghitelekre fektetik, amiben szerepe van annak, hogy az OTP bankcsoport ezen a ter�leten jelent�s szak�rtelemmel rendelkezik; a magyar piacon m�r bev�lt, de a rom�n piacon m�g �j term�keket vezetnek be.

Az eln�k-vez�rigazgat� elmondta: a tavalyi intenz�v h�l�zatb�v�t�s ut�n - 2007 negyedik negyed�v�ben 28 �j OBR-bankfi�k ny�lt - az id�n �t fi�k nyit�s�t tervezik, a h�l�zat 2008 v�g�re �gy 109 egys�gb�l �ll majd. Az optim�lis lefedetts�g Di�si L�szl� szerint 170-200 fi�k lenne.

A fejleszt�s tov�bbi �tem�t az�rt gondolj�k �jra, mert az ingatlan�rak �s a b�rek is rendk�v�l megn�ttek. A b�rek 25 sz�zal�kkal emelkedtek, 7 sz�zal�kos infl�ci� mellett - mondta Di�si L�szl�. Mindezt figyelembe v�ve az OBR egyel�re ink�bb a megl�v� fi�kh�l�zat jobb kihaszn�l�s�ra �s az �gyn�ki �rt�kes�t�si csatorn�kra �sszpontos�t.

Di�si L�szl� hangs�lyozta: sem a szem�lyi hitelek �tmeneti le�ll�t�sa, sem a b�v�t�si tervek fel�lvizsg�lata nem �rinti a volumenc�lok el�r�s�t. Az OBR az idei �vre m�r nyeres�get tervez - tette hozz�.

A rom�n le�nybank az OTP Bank gyorsjelent�se szerint 2007-ben 2,827 milli�rd forint vesztes�get k�nyvelt el, ami 1,5 sz�zal�kkal nagyobb az el�z� �vin�l, �m a j� k�lts�ggazd�lkod�s eredm�nyek�nt kisebb a tervezettn�l. A hitelek tavaly 61, a bet�tek 72,5 sz�zal�kkal b�v�ltek.