Bookline.hu: h�romsz�zmilli�s vesztes�g

2008.02.29. 8:05

A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. a tavalyel�ttit t�bb mint k�tszeresen meghalad� 302 milli� forintos vesztes�ggel z�rta a 2007-es �vet, mik�zben �rbev�tele 71 sz�zal�kkal 2,428 milli�rd forintra emelkedett - k�z�lte a t�rsas�g gyorsjelent�s�ben.

A c�g a vesztes�get az er�teljes piaci terjeszked�ssel magyar�zza. Kiemelik, hogy a k�nyvkereskedelem �tlagos 2-3 sz�zal�kos b�v�l�s�n t�l az enn�l gyorsabban b�v�l� internetes kereskedelem �tlag�t is fel�lm�lt�k. A Bookline.hu piaci r�szesed�se az internetes k�nyvkereskedelemben becsl�seik szerint 40-50 sz�zal�k k�r�l alakult.

Megkezdt�k Szlov�ki�ban �s Rom�ni�ban a magyar nyelv� k�nyvek internetes �rt�kes�t�s�t. A t�rsas�g az intenz�v �rbev�tel- n�veked�s mellett bevezette a CD, DVD, valamint a drog�riai �s m�szaki term�kek forgalmaz�s�t. A Bookline.hu f� tev�kenys�ge az internetes k�nyv kiskereskedelem, amit az interneten m�s term�kek kereskedelm�vel, valamint k�nyves ter�leten m�s elad�si m�dokkal eg�sz�t ki.

A K�z�p-eur�pai M�dia �s Kiad� Szolg�ltat� Zrt. 2007. janu�r 31-iki nyilv�nos v�teli aj�nlata, valamint a 2007. �prilisi z�rtk�r� t�keemel�s ut�n 75 sz�zal�k f�l�tti r�szesed�st szerzett a Bookline.hu Nyrt.-ben. A t�rsas�g saj�t t�k�je t�bbsz�r�s�re, 1,493 milli�rd forintra n�tt a t�keemel�s k�vetkezt�ben, ebb�l a t�ketartal�k 1,438 milli�rd forint.

A c�g pap�rjaival a Budapesti �rt�kt�zsde B kateg�ri�j�ban kereskednek. Cs�t�rt�k�n a pap�rra egyetlen k�t�s sem sz�letett, szerd�n �ves minimum�n, 665 forinton z�rt a pap�r, amelynek az elm�lt egy �vben a legmagasabb �ra 1024 forint volt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK