J�v�re vehet� r�szv�ny az �llami c�gekben

2008.03.05. 10:29

"J� lenne, ha az �v v�g�n, vagy a j�v� �v elej�n m�r v�s�rolhatn�nak az �llami v�llalatok r�szv�nyeib�l az els� befektet�k az �j Tulajdonosi Program keret�ben" - mondta az �j Tulajdonosi Program Tan�cs alakul� �l�s�t k�vet�en M�sz�ros Tam�s, a test�let eln�ke.

A programba beker�l� v�llalatokr�l �s a kibocs�t�s �temez�s�r�l a Magyar Nemzeti Vagyonkezel� Zrt. d�nt, a tan�cs tanulm�nyokat k�sz�ttet �s biztos�tja, hogy a javaslatr�l t�rsadalmi, szakmai p�rbesz�d folyjon, majd �prilis v�g�ig javaslatot tesz a korm�nynak a program alapvet� elemeir�l. M�sz�ros Tam�s ide sorolta a r�szv�tel felt�teleit, a kedvezm�nyek k�r�t, illetve a hat�rid�ket is.

A�programban r�szt vev� c�gek megnevez�se a korm�ny hat�sk�re; elhangzottak m�r c�gnevek �s ehhez k�pest - ahogy M�sz�ros fogalmazott - a fej�ben is van m�g tov�bbi egy-k�t v�llalat, �m a kijel�l�sbe a tan�cs nem sz�l bele.�A kiv�laszt�s viszonylag gyorsan megt�rt�nhet, a t�nyleges r�szv�ny kibocs�t�s azonban hossz� el�k�sz�t�st ig�nyel - tette hozz�. P�ldak�nt megeml�tette, hogy befektet�si bankot kell v�lasztani, �s az orsz�gos ter�t�sre nyilv�nos tendert kell lefolytatni.

A tan�cs ezent�l hetente k�tszer �l�sezik, az els� megbesz�l�s j�v� kedden lesz. Az alakul� �l�sen r�szt vett Gyurcs�ny Ferenc is, M�sz�ros Tam�s ismertet�se szerint a korm�nyf� v�zolta a program c�lj�t. A test�let elfogadta a munkaterv�t, amely szerint a h�tt�rtanulm�nyok folyamatos megvitat�s�val �prilis elej�re, k�zep�re olyan javaslatot �ll�t �ssze, amelyet t�rsadalmi vita ut�n �prilis v�g�n a korm�ny el� terjeszthet.

A test�let eln�k�n t�l a tan�cs tagja: Szalay-Berzeviczy Attila, a B�T eln�ke, Pongr�cz Tibor az �PV Zrt. fel�gyel�bizotts�g�nak volt MDF-es tagja, Hardy Ilona, a monet�ris tan�cs tagja, Borsik J�nos (O�T munkav�llal�k), Pataky P�ter (O�T munkav�llal�k), D�vid Ferenc (VOSZ O�T munkaad�k), N�meth Ferenc, a Nemzeti Civil Alapprogram Tan�cs eln�ke, Garai Istv�n, az Orsz�gos Fogyaszt�v�delmi Egyes�let eln�ke, T�th J�nos, a Gazdas�gi Szoci�lis Tan�cs eln�ke, Jankovics Gy�rgy, a Nyugd�jasok Orsz�gos Sz�vets�g�nek eln�ke, Kupa Mih�ly volt p�nz�gyminiszter, valamint V�rtes Andr�s, a GKI Zrt. eln�k-vez�rigazgat�ja.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK