A Fed l�p�sre sz�rnyalt a BUX

2008.03.11. 16:56

A Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe, a BUX 673,01 pontos emelked�ssel, 22 413,95 ponton z�rt kedden.vAz el�z� keresked�si napi z�r� �rt�khez k�pest ez 3,10 sz�zal�kos er�s�d�s.

A vezet� r�szv�nyek k�z�l legjelent�sebben, 5,86 sz�zal�kkal az OTP, legkev�sb�, 1,36 sz�zal�kkal a Mol �rfolyama er�s�d�tt.

A r�szv�nypiac forgalma 43 milli�rd forint volt, a vezet� r�szv�nyek �rfolyama er�s�d�tt az el�z� keresked�si napi z�r� �rakhoz k�pest.

B�T a nemzetk�zi t�zsd�kkel egy�tt emelkedett, a r�gi�s b�rz�kkel nagyj�b�l azonos m�rt�kben. A pozit�v hangulat az amerikai Fed d�lut�ni bejelent�s�nek volt k�sz�nhet�. A Fed 200 milli�rd doll�ros, k�nny�tett felt�tel� visszav�s�rl�si aukci�t hirdetett, �s fel�j�totta a tavaly decemberben kezdett hitelcsere-egy�ttm�k�d�st is az Eur�pai K�zponti Bankkal (EKB), a Sv�jci Nemzeti Bankkal, a kanadai �s a brit k�zponti bankkal.

Szatm�ri Tam�s, a Raiffeisen Bank �zletk�t�je elmondta, hogy k�l�n�sen a nap elej�n gyeng�n teljes�tett a BUX, f�leg az OTP �llt veszt�sre jelent�s forgalom mellett. A Fed bejelent�s�t k�vet�en azonban - ami els�sorban a p�nz�gyi piacoknak, a bankszektornak kedvez - lend�let vett a pap�r �rfolyama, �s h�zta mag�val a t�bbi r�szv�nyt is. Az �zletk�t� bizonytalannak tartotta, hogy a kedvez� hangulat meddig tarthat, �gy v�lte, a szerdai keresked�s ir�nya nagyban f�gg az amerikai piacok keddi z�r�s�t�l.

Az OTP 371 forintot, 5,86 sz�zal�kot emelkedett, 6700 forintot �rt a keresked�s v�g�n, a bankpap�r forgalma�33,1 milli�rd forintot tett ki.

A Mol-r�szv�nyek �ra 300 forinttal, 1,36 sz�zal�kkal 22 400 forintra er�s�d�tt,�4,4 milli�rd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom-r�szv�nyek 831 forintot �rtek, 27 forinttal, 3,36 sz�zal�kkal t�bbet, mint a h�tf�i z�r�skor, forgalmuk 1,6 milli�rd forint volt.

A Richter-pap�rok �rfolyama 845 forinttal, 2,35 sz�zal�kkal 36 845 forintra er�s�d�tt, forgalmuk�2,7 milli�rd forint volt.

Az Egis 295 forintos, 1,71 sz�zal�kos er�s�d�ssel, 17 500 forinton z�rta a keresked�st, forgalma 423 milli� forint volt.

A kis �s k�zepes r�szv�nyek indexe, a BUMIX 30,10 ponttal, 1,12 sz�zal�kkal 2714,71 pontra emelkedett.

KAPCSOLÓDÓ CIKK