Marad a Sz�chenyi K�rtya t�mogat�sa

2008.03.12. 15:09

Megmarad a Sz�chenyi K�rtya kamatt�mogat�sa az id�n, noha a korm�ny kor�bban azt tervezte, hogy a kedvezm�nyt ez �v elej�n megsz�nteti. A Gazdas�gi �s K�zleked�si Miniszt�rium (GKM) k�zlem�nye szerint a 2008. janu�r 1-je �s december 31-e k�z�tt kibocs�tott k�rty�k eset�ben tov�bbra is 1 sz�zal�k marad a kamatt�mogat�s, 10 milli� forint hitel�sszegig, 365 napra.

A GKM r�mutat: a Sz�chenyi K�rtya siker�nek �s a program kedvez� hat�sainak f�ny�ben - figyelemmel a p�nzpiaci kamatszintek emelked�s�re - d�nt�tt a korm�ny a konstrukci� kamatt�mogat�s�nak ez�vi fenntart�s�r�l.

A Magyar Kereskedelmi �s Iparkamara (MKIK) �s a V�llalkoz�k Orsz�gos Sz�vets�g�nek (VOSZ) kezdem�nyez�s�re 2002 augusztus�ban indult el a kis- �s k�z�pv�llalkoz�k (kkv) forr�shi�ny�nak enyh�t�s�re a Sz�chenyi K�rtya Program.�A program keret�ben a kkv-k alacsony kamattal, rugalmas hitelkerettel, a Hitelgarancia Zrt.-vel k�z�s kock�zatmegoszt�s mellett, gyors banki �gyint�z�ssel juthatnak egy�ves futamidej� hitelhez.

A GKM k�zl�se szerint a tavalyi �v v�g�ig mintegy 87 ezer Sz�chenyi K�rtya tal�lt gazd�ra, ezzel 457 milli�rd forintnyi hitelkeret ny�lt meg az ig�nybevev� v�llalkoz�sok el�tt. Az elm�lt �t �s f�l �vben mintegy 38 ezer kkv haszn�lt legal�bb egy �ven kereszt�l Sz�chenyi K�rty�t. A Sz�chenyi K�rtya Program is hozz�j�rult ahhoz, hogy a kkv-k tavaly megk�zel�t�en 8-szor akkora banki hitelforr�shoz juthattak hozz�, mint 1999-ben. A konstrukci� m�rs�kelte a kisv�llalkoz�i szektor versenyh�tr�ny�t, �rz�kelhet�en enyh�ti a kisebb m�ret� v�llalkoz�sok kiszolg�ltatotts�g�t, seg�ti az el�nytelen fizet�si felt�telek �s a k�rbetartoz�sok kezel�s�t.

KAPCSOLÓDÓ CIKK