K�shet a magyar eur�k�tv�ny-kibocs�t�s

2008.03.19. 0:45

Magyarorsz�g val�sz�n�leg elhalasztja a 2008 els� negyed�re tervezett eur�k�tv�ny-kibocs�t�st, miut�n a Standard and Poor's hitelmin�s�t� int�zet stabilr�l negat�vra rontotta Magyarorsz�g ad�soszt�lyzat�nak kil�t�s�t. Emellett a piacon kialakult�likvidit�shi�ny is indokolhatja a k�s�bbi kibocs�t�st.

"Az eur�k�tv�ny-kibocs�t�s val�sz�n� elmarad�s�t nem csak az S&P d�nt�se, hanem az els�dleges piac �llapota is magyar�zn�" - id�zte a bank szak�rt�it, T�r�k Zolt�nt �s Wolfgang Ernstet a Bloomberg.

A magyar korm�ny m�rcius 3-�n jelentette be, hogy el�re hozza az eredetileg a m�sodik negyed�vre tervezett kibocs�t�st, azon int�zked�sek r�szek�nt, hogy megf�kezze a k�lcs�n�kh�z kapcsol�d� k�lts�gek nekil�dul�s�t.

Az S&P hitelmin�s�t� int�zet az�rt v�ltoztatta meg a kil�t�st, mert szerinte n�vekedett annak a kock�zata, hogy a magyar korm�ny nem tudja v�gigvinni a meghirdetett reformokat. Az int�zet szerint a reformpolitik�t a n�pszavaz�s, valamint egy �jabb n�pszavaz�s lehet�s�ge komolyan vesz�lyezteti. A kil�t�s azonban negat�vr�l �jra stabill� v�lhat, ha a politikai kock�zat ellen�re a korm�nyzat kitart reformpolitik�ja mellett �s k�vetkezetesen megval�s�tja a konvergenciaprogramot.

K�s�bb jobb lehet

A kibocs�t�st �ltal�ban az �v elej�re id�z�tik, ezt rendszerint a k�lts�gvet�s �s a k�tv�nyek kereslete is indokolja, �m jelenleg igen kicsi a likvidit�s, ez�rt k�shet a kibocs�t�s - nyilatkozta az [origo]-nak N�meth D�vid, az ING Hungary elemz�je. A febru�r v�g�n kialakult helyzetben a nagyobb hozamot �g�r� olasz �s g�r�g �llamk�tv�nyekre is szer�ny a kereslet. A szak�rt� szerint a m�sodik negyed�vben �gy is v�rhat� egy legal�bb 1 milli�rd eur�s csomag piacra vitele, k�s�bb pedig egy �jabb 0,5-1 milli�rd eur�s �rt�kes�t�s j�het. A k�s�s miatti kies�st �tmenetileg a diszkont-kincst�rjegyekkel lehet finansz�rozni.

A piacon k�s�bb csillapulhatnak a ked�lyek, �s N�meth szerint ak�r az �tmeneti megnyugv�st is �rdemes lehet kihaszn�lni a kibocs�t�sra. Nem mindegy ugyanakkor, hogy milyen kamatfel�rral tudjuk �rt�kes�teni a k�tv�nyeket: jelenleg a magas, 150 b�zispont f�l�tti fel�r a jellemz�, de az �v m�sodik fel�ben visszat�rhet az 50 b�zispontos szint. Sok f�gg azonban a gazdas�gpolitik�t�l, a konvergenciaprogram megval�sul�s�t�l is - mondja az ING elemz�je.

Emelked� kamatkiad�sok

Ebben az �vben a pillanatnyi �llapot szerint a tervezettn�l 30 milli�rd forinttal t�bbet k�nytelen k�lteni kamatkiad�sokra a k�lts�gvet�s - mondta Veres J�nos. Kor�bban 1098,5 milli�rd forintot terveztek kamatkiad�sokra 2008-ra, ez emelkedhet mintegy 1129 milli�rdra, miut�n az �llampap�rpiacon jelent�sen megemelkedtek a hozamok.A tervezettn�l nagyobb kiad�s, amelynek m�sik r�sze a n�pszavaz�sb�l vezethet� le, nem n�velheti az �llamh�ztart�s hi�ny�t - jelezte a t�rca vezet�je, hozz�t�ve, hogy a n�vekv� kiad�sok miatt bels� �tcsoportos�t�sokat el tud k�pzelni.

"A mai sz�m�t�sok szerint az �llampap�rok hozamemelked�se, a m�rcius 9-i n�pszavaz�s, a n�pszavaz�s nyom�n kies� bev�teli t�telek �s a fenn�ll� politikai fenyegetetts�g, ami a hitelmen�s�t�k v�lem�ny�ben is megjelenik, t�bb t�zmilli�rd forinttal terhelik meg a j�v� �vi k�lts�gvet�st, �gy folyamatban van a j�v� �vi ad�v�ltoztat�sokra ford�that�, tervezett 200-250 milli�rd forintos �sszeg �jrasz�m�t�sa" - mondta a p�nz�gyminiszter.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK