Most �rdemes olajr�szv�nybe fektetni

2008.03.19. 13:06

Stabil bev�telekre tesznek szert K�z�p-Kelet-Eur�pa olajt�rsas�gai f�k�nt a doll�r m�lyrep�l�s�nek k�sz�nhet�en, mik�zben az olajr�szv�nyek �rfolyama az idei v�rhat� eredm�nyekre vet�tve az eur�pai szektort�rsakn�l j�val kedvez�bb�- �llap�tja meg az Erste Bank Csoport leg�jabb elemz�se. A p�nzint�zet ugyanakkor csak tart�sra javasolja a Mol pap�rjait.

A k�olaj �remelked�se sz�p eredm�nyeket hozott doll�rban sz�molva, �m a szint�n doll�rban sz�molt hord�nk�nti olaj�r emelked�s�nek egy r�sze a z�ldhas� le�rt�kel�d�s�nek tulajdon�that� - olvashat� az Erste Bank [origo]-hoz eljuttatott elemz�s�ben. "Eur�ban az olaj�rak sokkal stabilabbnak l�tszanak, mint doll�rban sz�molva, ami alapot ad az OPEC azon �ll�t�s�nak, hogy nem sz�ks�ges a termel�st n�velni" - jelentette ki Jakub Zidon, az Erste Csoport olaj- �s g�zpiaci szak�rt�je. "A doll�rnak az eur�val szembeni er�teljes le�rt�kel�d�se okozta azt, hogy legut�bb az olaj hord�nk�nti �ra a sz�zdoll�ros �lomhat�r f�l� emelkedett. 2007-ben a helyi deviz�k is er�s�dtek az eur�val szemben, �gy r�szben ellens�lyozt�k az elszaladt olaj�rnak az upstream �zlet�gra (kapcsol�d� felhaszn�l�kra) tett kedvez�tlen hat�s�t" - tette hozz� Zidon.

A k�vetkez� �vekre v�rhat� kil�t�sokkal kapcsolatban az Erste Bank elemz�i azzal sz�molnak, hogy a nyersolaj hord�nk�nti �ra 50 eur� f�l�tt marad, v�rhat�an a 60 eur�s �r k�rny�k�n stabiliz�l�dik, m�g a finom�t�i �rr�seket tov�bbra is nyom�s alatt tartja a g�zolaj alacsony �rr�se. B�r az Erste Bank elemz�i szerint a befektet�k pillanatnyilag magasabb kock�zatot hordoz� befektet�snek tartj�k a kelet-k�z�p-eur�pai r�szv�nyeket, �m �gy v�lik, hogy a k�z�p-kelet-eur�pai olajszektor nagyobb profitn�veked�si �temet produk�l az elk�vetkez� �vekben.

A bank elemz�i�felhalmoz�sra javasolj�k a rom�n Petrom, v�telre az osztr�k OMV �s a cseh Unipetrol pap�rjait, tart�sra pedig a magyar Mol �s a horv�t INA r�szv�nyeit. "A magyar Mol eset�ben m�g mindig k�rd�s a k�zepes olajp�rlatoknak val� nagyfok� kitetts�g" - fogalmaznak. "A Mol nagym�rt�k� �rr�st �lvez a d�zelolajak ter�n, ugyanakkor nem l�tunk olyan t�nyez�ket, amelyek potenci�lis b�v�l�st eredm�nyezhetn�nek a j�v�ben. Ez�rt fenntartjuk tart�si aj�nl�sunkat a magyar olajpap�rra."

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK