Bankbotr�ny kibontakoz�ban Angli�ban

2008.03.21. 16:32

Krimibe ill�, "piszkos tr�kk�ket" alkalmaz� szervezett piaci �rfolyam-manipul�ci�s h�l�zat k�rvonalai kezdenek kibontakozni az ut�bbi �vtizedek egyik legs�lyosabb londoni t�zsdei incidense nyom�n, amelynek sor�n - az amerikai Bear Stearns nagybankhoz hasonl�an - csaknem siker�lt �sszed�nteni a legnagyobb brit jelz�logk�lcs�nz� int�zet anyabankj�t.

Az eset az HBOS-t, az �t Nagy, vagyis az �t vezet� brit nagybank egyik�t - a Halifax jelz�loghitel-int�zet tulajdonos�t - �rintette. A h�t k�zep�n a Londoni �rt�kt�zsd�t (LSE) olyan pletyk�k �nt�tt�k el, hogy az HBOS-nek finansz�roz�si probl�m�i vannak, �s a Bank of Englandhez - a brit jegybankhoz - fordult azonnali r�vid t�v� likvidit�s�rt. A bank r�szv�nye alig egy �ra alatt 17 sz�zal�kot zuhant, t�bb mint 3 milli�rd doll�rt lefaragva az HBOS piaci t�ke�rt�k�b�l.

A Bank of England - tartva egy �ltal�nos �s bel�thatatlan k�vetkezm�ny� bankp�nikt�l - p�ld�tlan l�p�ssel azonnal k�rbetelefon�lta a nagy brit m�diaszervezeteket, c�folva, hogy az HBOS vagy b�rmelyik m�sik brit nagybank v�szfinansz�roz�st k�rt volna.

A brit p�nz�gyi fel�gyelet (FSA) szint�n azonnal vizsg�latot ind�tott nyer�szked�si c�l�, sz�nd�kos piaci r�mh�rterjeszt�s gyan�j�val. A hat�s�g felt�telez�se szerint az HBOS r�szv�ny�nek �sszed�nt�s�vel egy r�vid poz�ci�kat ki�p�t� - vagyis �rfolyamzuhan�sra j�tsz� - keresked� 100 milli� font haszonra tehetett szert.

Lehallgat�s �s r�mh�rterjeszt�s?

A p�nteki The Daily Telegraphban az eset kapcs�n olyan �rtes�l�s jelent meg, hogy egy londoni sz�khely� fedezeti alap illeg�lis piaci m�dszereket �z� k�l�n r�szleget hozott l�tre az �rfolyamok manipul�l�s�ra.

A legnagyobb konzervat�v brit napilap �ltal l�tott - a p�nz�gyi hat�s�gokhoz m�r kor�bban eljuttatott, egy inform�tor �ltal esk� alatt tett - leleplez� nyilatkozat szerint a meg nem nevezett fedezeti alap mag�ndetekt�veket alkalmazott, akiknek feladata a kiszemelt c�gek igazgat�i �ltal k�ld�tt bels� email-�zenetek felt�r�se, telefonjaik lehallgat�sa volt.

Emellett az alap fed�c�geket is l�trehozott, amelyekben saj�t alkalmazottai �js�g�r�nak, illetve f�ggetlen kutat�knak adt�k ki magukat. A begy�jt�tt kedvez�tlen c�ginform�ci�kat eljuttatt�k vezet� befektet�i bankoknak, abban a rem�nyben, hogy��a r�mh�rek terjedni kezdenek, �s egyes r�szv�ny�rak ett�l zuhanni fognak.

"Biztos�tott" short-term j�tszma

A fedezeti alap milli�s hasznokra sz�m�thatott az�ltal, hogy r�vid elad�si tranzakci�kat k�t�tt az adott, zuhan� �rt�k� r�szv�nyekre.

A r�vid elad�s fedezetlen hat�rid�s �gylet; l�nyege, hogy a val�j�ban birtokon k�v�l l�v� elad� az elad�si tranzakci� megk�t�s�nek pillanat�ban, illetve a k�s�bbi k�telez� visszav�s�rl�s id�pontj�ban �rv�nyes, rem�nyei szerint akkor m�r alacsonyabb �rfolyam k�l�nbs�g�b�l h�z hasznot. Ha elsz�m�tja mag�t, �s az �rfolyamok emelkednek, vesz�t az �gyleten.

Az HBOS h�t k�zepi s�lyos meging�s�t is "rosszindulat�" h�resztel�sek el�zt�k meg a Cityben, b�r a p�nteken napvil�gra ker�lt �rtes�l�sb�l nem der�l ki, hogy ez az adott incidens k�thet�-e a sz�ban forg� fedezeti alaphoz.

Az FSA vizsg�l�i most pr�b�lj�k visszak�vetni azokat az email-�zeneteket, amelyeket keresked�k kaptak a brit nagybank �ll�t�lagos - mind az HBOS, mind a Bank of England �ltal azonnal �s hat�rozottan c�folt - likvidit�si gondjair�l.

A Bear Stearns is gyan�s

Londoni �rtes�l�sek szerint az amerikai t�zsdefel�gyelet (SEC) szint�n vizsg�lja, hogy a Bear Stearns - az �t�dik legnagyobb amerikai bank - m�lt heti �sszeoml�s�hoz nem piacbefoly�sol� c�l�, f�lrevezet� inform�ci�k terjeszt�se �s bennfentes keresked�s vezetett-e.

A Bear Stearns piaci t�ke�rt�ke kevesebb mint egy �v alatt 18 milli�rd doll�rr�l 240 milli� doll�rra olvadt, �s a c�get v�g�l a riv�lis JP Morgan vette meg megal�z�, r�szv�nyenk�nt 2 doll�ros �ron, a Federal Reserve likvidit�sp�tl�si garanci�j�val.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK