N�gyen javasoltak kamatemel�st

2008.03.21. 14:45

A Monet�ris Tan�cs febru�r 25-i �l�s�n az alapkamat v�ltozatlanul 7,5 sz�zal�kon hagy�sa mellett 8 tag, az alapkamat 7,75 sz�zal�kra emel�se mellett n�gyen szavaztak, m�g a forint �rfolyams�v elt�rl�s�r�l 11 t�mogat� �s egy ellenszavazattal d�nt�tt a test�let - �ll az �l�sr�l p�nteken kiadott jegyz�k�nyvben.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapj�n k�zz�tett dokumentum szerint a tan�cstagok egyet�rtettek abban, hogy a belf�ldi n�veked�si kil�t�sok jelent�sen romlottak az elm�lt id�szakban. A kereslet visszaes�se, �s a fisk�lis kiigaz�t�s kor�bban v�rtn�l tart�sabb hat�sa el�seg�theti a dezinfl�ci�s folyamat folytat�d�s�t.

Megoszlott azonban a tan�cstagok v�lem�nye azzal kapcsolatban, hogy a nemzetk�zi tendenci�k milyen ir�nyban befoly�solj�k a magyarorsz�gi j�v�beli infl�ci�s folyamatokat.