H�romfel� �sszpontos�t a PSZ�F

2008.03.26. 18:39

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) az id�n h�rom ter�letre �sszpontos�t fel�gyeleti tev�kenys�ge sor�n: a likvidit�sra, a kock�zati transzferekre �s a fel�gyelt int�zm�nyek bels� ir�ny�t�s�ra - tette k�zz� a PSZ�F honlapj�n.

A likvidit�s k�vetelm�nye a fizet�k�pess�g folyamatos fenntart�s�t jelenti, vagyis azt, hogy a p�nz�gyi int�zm�ny mindig �s teljes m�rt�kben eleget tudjon tenni k�telezetts�geinek, illetve k�pes legyen �j tranzakci�kat elv�gezni a hitelkereslet f�ggv�ny�ben, vagy m�s kedvez� befektet�si lehet�s�gek eset�n (operat�v likvidit�s).

A likvidit�s kiemelt kezel�s�t nemzetk�zi oldalr�l a 2007-ben elkezd�d�tt subprime-v�ls�g �s annak k�zvetett �s k�zvetlen hat�sai, a k�zelm�lt nagy bankbotr�nyai (Northern Rock), hazai oldalr�l pedig a lakoss�g n�vekv� elad�sod�sa indokolja a fel�gyelet szerint.

A kock�zati transzfer valamely p�nz�gyi poz�ci� valamely kock�zat�nak m�sik f�l r�sz�re t�rt�n� �th�r�t�sa, �rt�kes�t�s vagy fedezeti �gylet �tj�n. Az �rt�kes�tett kock�zat fajt�ja szerint lehet hitel-, piaci- vagy p�ld�ul esem�nykock�zat, a kock�zati transzfert megval�s�t� term�k pedig p�nz�gyi garancia, biztos�t�s, sz�rmaztatott term�k, illetve �rt�kpap�ros�tott kock�zati term�k.

A kock�zati transzfereket megtestes�t� term�kek az ut�bbi �vekben kezdtek h�d�tani a magyar p�nz�gyi szektorban. Ilyenek p�ld�ul a befektet�si egys�gekkel kombin�lt biztos�t�sok, a kombin�lt bankbet�tek, a lak�shitelekkel kombin�lt �letbiztos�t�sok, amelyek sz�ma folyamatosan n�vekszik.

B�v�lnek a banki refinansz�roz�s� p�nz�gyi v�llalkoz�sok egyre kock�zatosabb �gyf�lkihelyez�sei is, tov�bb� a csoporton bel�li kock�zati transzfer is egyre gyakoribb, ez�rt tartja a fel�gyelet fontosnak az ilyen konstrukci�kban, tev�kenys�gekben rejl� kock�zatok kiemelt kezel�s�t.

Kiemelten fontosnak tartja a fel�gyelet a felel�s bels� ir�ny�t�st is. A PSZ�F �rtelmez�s�ben a felel�s bels� ir�ny�t�st a megfelel� szervezeti fel�p�t�s, test�leti rendszer kialak�t�s�val �s m�k�dtet�s�vel, az ir�ny�t�si (management) �s fel�gyel�si (supervision) funkci�k gyakorl�s�val biztos�tj�k az int�zm�nyek.

A felel�s bels� ir�ny�t�s (internal governance) a felel�s v�llalatir�ny�t�s (corporate governance) r�szek�nt �rtelmezend�, �s annyiban sz�kebb ann�l, hogy nem fedi le a tulajdonosokkal �s az int�zm�ny egy�b partnereivel val� kapcsolatokat.

KAPCSOLÓDÓ CIKK