Átfogó tervet jelent be az amerikai pénzügyminiszter, Henry Paulson arra, hogyan kellene áramvonalasítani és szigorítani azt a szabályozási zűrzavart, amely lehetővé tette az Egyesült Államok-beli jelzálogpiaci válság felduzzadását gazdasági veszéllyé. A jelenlegi amerikai szabályozási rendszer a pénzügyminisztérium szerint is tele van "hézagokkal és alkalmatlanságokkal".

Az ügy fontosságára tekintettel az amerikai kormányzat előre kiszivárogtatta a terv egyes részleteit. Szó van arról, hogy az amerikai szövetségi tartalékbankrendszer (Fed) új felhatalmazásokat kap mint "piacstabilitást szabályozó" intézmény. Ezzel formálisan is elismernék azt a szerepet, amelyet a bank amúgy is betölt, habár egyelőre csupán a kamatintézkedéseivel és a nyíltpiaci beavatkozásaival. Az amerikai központi bank a terv szerint kötelezően adatokat gyűjthetne a pénzügyi rendszer minden résztvevőjének tevékenységéről, és joga lenne együttműködni más szabályozó intézményekkel a magatartási szabályok kidolgozásában.

Továbbá egyesíteni akarják a két tőzsdefelügyeletet: az értékpapírpiaci felügyeletet (Securities and Exchange Commission) és a határidős árupiacok felügyeletét (Commodity Futures Trading Commission), és megszüntetni a bankfelügyelet kettősségét. Az Egyesült Államokban ugyanis eltérő szabályok vonatkoznak a főleg lakossági kölcsönöket adó, vállalatoknak korlátozottan hitelező pénzintézetekre (thrifts) és az általános kereskedelmi bankokra.

Az egyszerűsítés keretében megszüntetnék a kereskedelmi minisztérium kebelében működő lakossági hitelintézeti felügyeletet (Office of Thrift Supervision), és annak feladatkörét átadnák az országos bankfelügyeletnek (Office of the Comptroller of the Currency), annál is inkább, mivel ma már a kereskedelmi bankok éppúgy hiteleznek a lakosságnak, a jelzálogpiacon is, mint a szakosított pénzintézetek. Új felügyelet (Mortgage Origination Commission) felállítását is tervezik a jelzálogügynöki tevékenység ellenőrzésére, úgy vélvén, hogy a mostani bajok egyik oka a jelzálogügynökök felelőtlen tevékenysége.

A várható terv erejét azonban jócskán csökkenti, hogy bennfentesek szerint a pénzügyminiszter maga nem híve a pénzügyi rendszer túlszabályozásának, másfelől a tervezett intézkedések kongresszusi jóváhagyása aligha várható a Bush-elnökség hátra lévő tíz hónapja alatt, mondják szakértők.