Folyamatosan emelkedik az id�n a sv�jci frank bankk�zi kamata, dac�ra annak, hogy az alpesi orsz�g jegybankja a m�rciusi kamatd�nt�sen v�g�l nem emelte meg az alapkamatot. A hitelek forr�sk�lts�g�nek n�veked�s�t a hazai bankok sem nyelhetik le - olvashat� a Vil�ggazdas�gban.

A frank h�rom h�napos londoni bankk�zi kamata p�nteken m�r 2,84 sz�zal�k volt, vagyis az �v eleje �ta 0,2 sz�zal�kponttal emelkedett. Az �gyfelek�rt foly� egyre �l�nkebb k�zdelemre utal egy�bk�nt, hogy b�r az elm�lt h�rom �vben 1,8 sz�zal�kponttal n�tt a sv�jci deviza bankk�zi kamatl�ba, a Magyar Nemzeti Bank statisztik�i szerint a lakoss�gnak aktu�lisan k�n�lt frankalap� hitelek kamatai a folyamatos akci�z�snak k�sz�nhet�en nem n�ttek ekkora m�rt�kben. Egy lak�shiteln�l m�r egy sz�zal�kpontnyi szigor�t�s is 10 sz�zal�kkal dr�g�thatja a havi r�szleteket, amit csak tet�z az �rfolyamkock�zat, �s vannak, akiknek a lak�shitelkamata 2-3 sz�zal�kponttal is emelkedett az elm�lt �vekben.

Az azonos �rfolyam mellett is havi 30 sz�zal�kos t�rleszt�r�szlet-dr�gul�sra azonban sokan nincsenek felk�sz�lve. Nem v�letlen h�t, hogy megn�tt a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�n�l a hitelkamatokra �rkez� panaszok sz�ma. 2006 utols� negyed�ben m�g csak 18 ilyen jelleg� �r�sos reklam�ci� futott be a PSZ�F-hoz, tavaly az utols� h�rom h�napban m�r 32 ilyen eset volt

T�bb magyarorsz�gi bankn�l dr�gultak m�r az id�n a sv�jcifrank-alap� hitelek. Patai Mih�ly, az UniCredit Bank vez�rigazgat�ja a hitelint�zet eredm�nyeit bemutat� sajt�t�j�koztat�n nemr�g k�z�lte: a tart�san magas kamatszintet el�bb-ut�bb mind a lakoss�gi, mind a v�llalati �gyf�l�llom�ny k�lcs�neiben �rv�nyes�tenie kell a banknak, �s az UniCredit febru�rban t�l is esett az idei szigor�t�son. Az Erste Bank pedig az id�n m�r k�tszer is emelte a kamatokat: egyszer janu�rban, legut�bb pedig a m�lt h�t elej�n, amikor a lakoss�gi jelz�loghitelek kamat�t sr�folta f�ljebb �jabb 0,2 sz�zal�kponttal - �rja a Vil�ggazdas�g.