Az eg�szs�g�gyi miniszter meneszt�s�nek h�re jelent�s forintgyeng�l�st, hirtelen hozamemelked�st okozott; h�tf�n f�l t�z k�r�l 259,70/75 forint volt az eur� �rfolyama a p�ntek d�lut�ni 257,60/80 forint ut�n.�

Az eur� m�r a nyit�skor is 258,50 forint volt, de a kora reggeli h�rek �jabb jelent�s l�k�st adtak az ir�nyzatnak. A keresked�k ideges, kapkod� piacr�l sz�moltak be; a befektet�k az eg�szs�g�gy, a koal�ci� es�lyeit latolgatj�k, �s elbizonytalanod�suk egy�rtelm� jelek�nt ker�lt sor a forint �rfolyam�nak gyeng�l�s�re.

Nem k�l�nb�zik a doll�r �rfolyam�nak alakul�sa sem: a doll�r jelenlegi �rfolyama 164,40/60 forint, p�nteken 163,40/60 forint volt; az eur�/doll�r kereszt�rfolyam jelenleg 1,5812.

A bankk�zi �llampap�rpiac is megs�nylette a reggel politikai fejlem�nyeit. A hozamszint - ami legink�bb aj�nlati szintnek tekinthet�, mivel a likvidit�s a keresked�k elmond�sa szerint gyakorlatilag a null�val egyenl� - egy csap�sra az "�gbe sz�k�tt": a hozamok minden lej�ratra mintegy 100 b�zisponttal emelkedtek.�

Fokoz�dott a v�rakoz�s a h�tf�n esed�kes MNB kamatd�nt�ssel kapcsolatban is: eddig a 25 b�zispontos kamatemel�st el�re jelz� elemz�k voltak t�bbs�gben, de t�bben prognosztiz�ltak 50 b�zispontos emel�st is, �m keresked�k szerint "most �j helyzet �llt el�", ami k�nnyen okozhatja a nagyobb m�rt�k� emel�st.