H�tf� reggel a BUX 239,32 pontos cs�kken�ssel, 21 999,64 ponton nyitott, ami a p�ntekihaz k�pest 1,08 sz�zal�kos gyeng�l�s.

Az MTI �ltal megk�rdezett elemz�k szerint a negat�v nemzetk�zi t�kepiaci hangulat mellett bizonytalans�got okozhat a piacon a koal�ci�s fesz�lts�g �lez�d�se is.

Herczenik �kos, a Raiffeisen Bank elemz�je szerint negat�v kezd�st vet�t el�re az amerikai �s �zsiai t�zsdeindexek m�nuszos z�r�sa. Emellett a a magyar piacon a gyeng�l�sben szerepet j�tszhat a korm�ny k�r�li bizonytalans�g is.

Az elemz� ugyanakkor �gy v�li, hogy a belf�ldi esem�nyek a k�tv�ny- �s forintpiacon �rz�dhetnek er�teljesebben, a r�szv�nypiacon mark�ns es�sre emiatt nem kell sz�m�tani. Herczenik �kos v�lem�nye szerint tov�bbra is a nemzetk�zi trend lesz meghat�roz� hat�ssal a B�T-re, �gy a keresked�s v�gkimenetel�t az Egyes�lt �llamokban megjelen� konjunkt�ra index fogja meghat�rozni.

Suppan Gergely, a Takar�kbank elemz�je szerint a koal�ci�s fesz�lts�g �lez�d�se ink�bb a forint �rfolyam�n �rz�dhet, de bizonytalann� teheti a r�szv�nypiacot is. Az MNB d�lut�n v�rhat� kamatd�nt�se - 25-50 b�zispontos emel�st v�r a piac - szint�n kev�sb� befoly�solja a r�szv�ny�rakat.

Az elemz� v�lem�nye szerint a h�ten tov�bbra is az Amerik�ban megjelen� makrogazdas�gi indexek lesznek meghat�roz�ak a B�T-re. Az adatok feltehet�en nem lesznek t�l f�nyesek, �gy az elemz� negat�v hangulatra sz�m�t a h�t tov�bbi r�sz�ben is.��

A BUX p�nteken 75,68 pontos, 0,34 sz�zal�kos emelked�ssel, 22 238,96 ponton z�rt. A r�szv�nypiac forgalma alacsony volt, mind�ssze 11,1 milli�rd forint �rt�kben sz�lettek �zletek, a vezet� r�szv�nyek a Richter kiv�tel�vel er�s�dtek.

A Mol �rfolyama 50 forinttal, 0,23 sz�zal�kkal 21.550 forintra emelkedett, az OTP r�szv�nyek �ra 35 forinttal, 0,49 sz�zal�kkal 7.230 forintra n�tt. A Magyar Telekom 5 forinttal, 0,62 sz�zal�kkal er�s�d�tt, 815 forintot �rt a keresked�s v�g�n. A Richter �rfolyama 190 forinttal, 0,55 sz�zal�kkal 34 110 forintra cs�kkent, m�g az Egis 1.070 forintos, 6,54 sz�zal�kos er�s�d�ssel, 17.430 forinton z�rt.

Vesztes�gekkel nyitott Nyugat-eur�pa

H�tf� reggel a nyugat-eur�pai r�szv�nypiacok lefel� tartottak, a ki�jult aggodalmak miatt, hogy n�h�ny nagybankn�l m�g tov�bbi �rt�kcs�kken�sek fognak kider�lni a "nem els�rend� v�ls�g" miatt, vagyis a nem els�rend� amerikai jelz�log-ad�ss�gokra �p�tett sz�rmaz�kos term�kek miatt. A sv�jci UBS 3,6 sz�zal�kot, a BNP Paribas 1,4 sz�zal�kot, a Credit Suisse 1,9 sz�zal�kot vesztett. A Pernod Ricard 2 sz�zal�kot vesztett az Absolut Vodka sv�d �llami gy�rt�j�nak megv�s�rl�sa miatt.

A legmegb�zhat�bb eur�pai r�szv�nyek FTSEurofirst 300-as mutat�ja az els� �ra v�ge fel� 1,4 sz�zal�kos vesztes�ggel 1247,09 pontn�l tartott, 17,23 sz�zal�kkal elmaradva az �v v�gi �rt�k�t�l. P�nteken 0,5 sz�zal�kot vesztett, de a m�lt h�ten �sszesen 3,2 sz�zal�kot nyert - �t h�ten bel�l az els� egyheti nyeres�g volt ez -, az el�z� h�ten 2,2 sz�zal�kot vesztett. Tavaly 1,56 sz�zal�kot nyert, ezzel 2007 volt a leggyeng�bb �ve 2002 �ta.

H�tf�n a londoni �rt�kt�zsde f� mutat�ja, az FTSE-100 t�bb mint 45 pontos vesztes�ggel kezdett, egy �ra m�lva 78,0 pontos, azaz 1,37 sz�zal�kos vesztes�gn�l tartott. A frankfurti �rt�kt�zsde f� mutat�ja, a DAX-30 t�bb mint 35 pontos vesztes�ggel indult, egy �ra m�lva 100,84 pontos, azaz 1,54 sz�zal�kos vesztes�gn�l volt. P�rizsban a CAC-40 t�bb mint 44 pontos vesztes�ggel nyitott, egy �ra m�lva 55,91 pontos, azaz 1,19 sz�zal�kos vesztes�gn�l j�rt.