A CIB Bank Zrt. �s a Hitelgarancia Zrt. konstrukt�v egy�ttm�k�d�s�nek k�sz�nhet�en mostant�l �jabb, gyorsan �s egyszer�en hozz�f�rhet�, k�rtya-t�pus� hitelkonstrukci� �ll a hazai kis- �s k�z�pv�llalkoz�sok rendelkez�s�re.

Z�ldhull�m Extra n�ven �j KKV-knak sz�l� hitellel l�p piacra a CIB Bank Zrt. Az �j foly�sz�mlahitel, el�nye - a t�bbi k�rtya t�pus� hitelhez hasonl�an - a rendk�v�l egyszer� �s r�vid �gyint�z�s.

A maximum 1 �ves futamidej�, legfeljebb 25 milli� forintos �sszegig terjed� konstrukci�hoz a Hitelgarancia Zrt. 80 %-os k�szfizet� kezess�gv�llal�sa kapcsol�dik, ami olym�rt�kben cs�kkenti a bank kock�zat�t, hogy a m�r minimum egy �ve m�k�d�, kkv k�rbe tartoz� v�llalkoz�sok �ltal ig�nyelhet� forr�shoz nem is sz�ks�ges t�rgyi fedezet biztos�t�sa.

A Hitelgarancia Zrt. 2000 �ta ad egyszer�s�tett b�r�lattal garanci�t "gyors" hitelek mell�, a legt�bb hazai bank rendelkezik ilyen hitelterm�kkel. A meg�llapod�sok sor�n a Hitelgarancia Zrt. v�llalja, hogy a p�nzint�zettel k�z�sen kialak�tott felt�telek mellett az �gyletekhez kapcsol�d� kezess�gr�l gyors, formai ellen�rz�st k�vet�en, p�r napon bel�l d�nt, �s err�l elektronikus visszajelz�st k�ld a banknak.

A most k�t�tt egy�ttm�k�d�si meg�llapod�snak k�l�n�s �rt�ket ad, hogy ez az els�, egyszer�s�tett garancia b�r�latot eredm�nyez� meg�llapod�s a CIB Bank Zrt. �s a Hitelgarancia Zrt. k�z�tt - emelte ki Kir�ly Zsolt a HG Zrt. �rt�kes�t�si �s marketing igazgat�ja.

Az egyszer�s�tett elj�r�ssal kezelt, a CIB Bank Zrt. �ltal ny�jtott Z�ldhull�m Extra foly�sz�mlahitel �s az ahhoz kapcsol�d� Hitelgarancia Zrt. kezess�gv�llal�s azoknak a fejl�d�k�pes, �m likvidit�si probl�m�val k�szk�d� kkv-nak seg�ti a forr�shoz jut�st, amelyek finansz�roz�s�t a legt�bb hitelint�zet biztos�t�kok hi�ny�ban kock�zatosnak �t�ln�.

A kis- �s k�z�pv�llalkoz�sok m�k�d�s�nek el�seg�t�se kiemelked�en fontos a magyar gazdas�gi n�veked�s szempontj�b�l, ezt igyekszik el�mozd�tani a Hitelgarancia Zrt., amikor egyre t�bb bankkal m�k�dik egy�tt a KKV-k speci�lis ig�nyeit kiel�g�t� hitelterm�kek kidolgoz�s�ban.