Az egy- �s k�t forintosok bevon�s�nak szeptemberi bejelent�se �ta 105 milli� darab, azaz 220 tonna egyforintos �s 123 milli� darab, azaz 387 tonna k�tforintos �ramlott vissza a jegybankba - k�z�lte a Magyar Nemzeti Bank.

Ez a mennyis�g az egyforintosokn�l a forgalomban l�v� �llom�ny 11 sz�zal�ka, illetve a k�tforintosok eset�ben a forgalomban l�v� �llom�ny 15 sz�zal�ka. Az MNB-n�l t�bb mint 100 civil szervezet jelezte, hogy j�t�kony c�llal gy�jt egy- �s k�tforintosokat: eddig �sszesen 36 tonna mennyis�gben, azaz 18 milli� forint �rt�kben.

Az MNB-be ez �v m�rcius elej�ig 45 milli� darab egy- �s 57 milli� darab k�tforintos �rkezett vissza tavaly szeptember �ta, amikor a jegybank bejelentette, hogy bevonja az egy- �s k�tforintos p�nz�rm�ket.

Simor Andr�s, a jegybank eln�ke m�rcius 4-�n tartott sajt�t�j�koztat�j�n elmondta: az addigi tapasztalatok alapj�n az �t�ll�s sem a lakoss�gnak, sem a kereskedelmi szektornak nem okozott k�l�n�sebb probl�m�t, z�kken�mentes volt az �rm�k bevon�sa. Azt is k�z�lte: a kis c�mlet� �rm�k az esetleges bevon�sok ut�n a nemzetk�zi tapasztalatok alapj�n maximum 10 sz�zal�kban �ramlanak vissza a k�zponti bankba, ebben nagy seg�ts�get jelent a karitat�v szervezetek, k�zt�k a Magyar V�r�skereszt tev�kenys�ge is.

Ez �v m�rcius elsej�t k�vet�en a posta, a kereskedelmi bankok �s a takar�ksz�vetkezetek t�bbs�ge m�g �ltal�ban f�l �vig, az MNB p�nzt�ra pedig m�g �t �vig, eg�szen 2013. m�rcius 1-j�ig n�v�rt�ken bev�ltja ezeket az �rm�ket, mennyis�gi korl�toz�s n�lk�l �s d�jmentesen.

A jegybank ez �v j�lius 31-ig biztos�t lehet�s�get a j�szolg�lati c�lb�l egy- �s k�tforintos �rm�t nagyobb mennyis�gben gy�jt� szervezetek sz�m�ra a kedvezm�nyes bev�lt�sra. Az MNB-n�l d�jmentesen, el�zetes sz�tv�logat�s n�lk�l is be lehet v�ltani ezeket a kis c�mlet� �rm�ket.