Az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak megküldendő nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartólapok (NYENYI) azért (is) fontosak, mert hiába fizet valaki járulékot, ha nem jelent, akkor a nyugdíj kiszámításánál gondban lehet. Tavaly óta az adatszolgáltatás elektronikus formában is teljesíthető.

A nyugdíjtörvények tavaly év végén elfogadott módosítása egy évvel meghosszabbította az adatszolgáltatási kötelezettséget, így 2009-ben kell majd utoljára a nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lapokat kitölteni (onnantól kezdve az APEH továbbítja majd az adatokat a nyugdíjbiztosítási igazgatóságoknak). Ha elmarad az adatszolgáltatás, akkor az érintett adatai nem jelennek meg a nyugdíjbiztosítási szervnél a nyilvántartási lapon, így a későbbiekben - amikor a nyugdíjat számítják ki - utánajárásokkal jár majd a különféle igazolások beszerzése, pótlása.

A törvény szerint a foglalkoztatóknak, az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és a Magyarországon be nem jegyzett foglalkoztató képviselőjének április 30-ig kell adatot szolgáltatniuk. Akik biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyukkal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet külföldi illetékességű személytől szereztek, illetve a felszolgálóknak a borravaló tekintetében augusztus 31-ig kell jelenteni.

Az ügyintézés menete

Az adatszolgáltatás nyomtatványon, számítógépes programmal, illetve 2007-től elektronikus úton, a kormányzati ügyfélkapun keresztül is teljesíthető. Utóbbi esetben az adatszolgáltató a foglalkoztatói (ún. NYENYI) programot az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) honlapjáról, a program működéséhez szükséges foglalkoztatói azonosító állományt pedig az ONYF e-NYENYI rendszerének erre a célra kialakított funkciójával töltheti le. A számítógépes programmal kitöltött lapok a magyarorszag.hu-n található "Általános dokumentumfeltöltő" szolgáltatással továbbíthatók a nyugdíjbiztosítóhoz. Az adatszolgáltatás beérkezéséről a központi rendszer visszaigazolást ad. Az adatok befogadásáról, illetve visszautasításáról a foglalkoztatót (meghatalmazót), a meghatalmazottat (könyvelőirodát) és az adatszolgáltatást teljesítő személyt elektronikus úton értesítik.

A hagyományos adatszolgáltatáshoz úgynevezett regisztrációs lemez, illetve nyomtatvány szükséges. Ezeket az e célra rendszeresített "Adatlap" kitöltésével lehet a nyugdíjbiztosítási igazgatóságon igényelni. A nyilvántartó lapokat az ONYF-program segítségével számítógépes lemezen kell beküldeni. Kizárólag az öt főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatók teljesíthetik nyomtatványon az adatszolgáltatást.

Mind az e-NYENYI, mind pedig a hagyományos formák (nyomtatvány, illetve floppyn teljesítendő) esetében az érintett meghatalmazottja is teljesíthet. Azonban az adatszolgáltatás elmulasztása, a késedelem vagy a valóságtól eltérő adatok szolgáltatásának következménye ekkor is a nyilvántartásra kötelezettet terheli. Ez két okból is fontos, egyrészt a későbbiekben gond lehet  a nyugdíjszámítással, másrészt pedig a mulasztás bírsággal jár.

"b", "E", "M", "P" lapok

A foglalkoztatónak az általa foglalkoztatottakról az úgynevezett "b" típusú, az egyéni vállalkozónak a saját adatairól az "E" típusú, a mezőgazdasági őstermelőnek pedig az "M" típusú nyilvántartó lapot kell kitölteni. A "b" lap mellett, ha a foglalkoztatás időtartama alatt járulékkedvezményt is igénybe vettek, valamint ha a biztosított felszolgálási díjat kapott, a "P" típusú pótlapot is ki kell állítani. Ha az egyéni vállalkozó ekho fizetését választotta, úgy az "E" lap mellett szintén ki kell tölteni a "P" típusú lapot is. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) honlapján egyébként részletes kitöltési útmutatót találunk.

A nyugdíjas dolgozók is kötelesek kitölteni

Tavaly áprilistól a nyugdíjas foglalkoztatottak, illetve az egyéni és társas vállalkozók (kiegészítő tevékenységet folytatók) is kötelesek nyugdíjjárulékot fizetni. A járulékfizetés a 2007. január elseje és április elseje közötti időszakra önkéntesen választható volt. Így április végéig a nyugdíjasokról is nyilvántartó lapot kell készíteni (kivéve: saját jogú nyugdíjas mezőgazdasági őstermelő, özvegyi nyugdíjban részesülő, nyugdíjkorhatárt betöltött mezőgazdasági őstermelő). A lapok kitöltésekor figyelni kell arra, hogy az adatok között a nyugdíjas státusz jelölése is szerepeljen.