A F�v�rosi B�r�s�g Gazdas�gi Koll�giuma p�nteken 2008. okt�ber 31-re halasztotta a magyar �llam �s t�rsainak a Postabank volt k�nyvvizsg�l�i elleni per�nek t�rgyal�s�t.

Burai-Kov�cs J�nos, az egyik alperes, az Arthur Andersen Ad�- �s Vezet�si Tan�csad� Kft. �gyv�dje a t�bb mint h�rom�r�s z�rt t�rgyal�s ut�n elmondta: a p�nteki t�rgyal�son elj�r�sjogi k�rd�sekr�l folyt a vita.

A Deloitte k�nyvvizsg�l� vezette alperes jogi k�pvisel�i a t�rgyal�son a b�r�s�gt�l �t�letet k�rtek, m�gpedig azt, hogy utas�tsa el az �llam �s t�bb �llami c�g kereset�t, amelyben mintegy 170 milli�rd forintot k�veteltek a Postabank egykori k�nyvvizsg�l�it�l.

Az �gyv�d k�z�lte: beadv�nyt ny�jtanak be a F�v�rosi B�r�s�ghoz, �s azt k�rik, hogy a keresetet elutas�t� k�relm�ket fogadja el a b�r�s�g, amir�l a b�r� v�gz�sben d�nt majd.

A mostani per el�zm�nye, hogy a magyar �llam �s t�bb �llami c�g t�bb mint 7 �vvel ezel�tt k�rt�r�t�si pert ind�tott a Postabank h�rom k�nyvvizsg�l�ja ellen, mert szerint�k a k�nyvvizsg�l�k hozz�j�rultak ahhoz, hogy a p�nzint�zet m�k�d�s�r�l, gazdas�gi teljes�tm�ny�r�l hamis k�p alakuljon ki.

A felperesek k�tfajta jogc�men �sszesen mintegy 170 milli�rd forintos k�rig�nyt jelentettek be a perben: egyr�szt a Postabank-r�szv�nyek n�v�rt�k�nek cs�kken�se miatt mintegy 40 milli�rdos vagyonveszt�s, m�sfel�l pedig a p�nzint�zet 1998. december 30-i rendk�v�li k�zgy�l�s�n t�rt�nt alapt�ke-emel�ssel �sszef�gg� mintegy 132 milli�rd forintos konszolid�ci�s k�r miatt.

Az els�fok� b�r�s�g 2005. m�jus 31-�n k�t alperes k�nyvvizsg�l� c�g, az Andersen �s a Prudentia eset�ben elutas�totta a keresetet. Egy�ttal kimondta, hogy a Deloitte �s a magyar �llam fele-fele ar�nyban felel a bek�vetkezett k�r�rt.

A k�s�bbi fellebbez�sek folyt�n ker�lt az �gy m�sodfokon a F�v�rosi �t�l�t�bl�ra, amely 2007. m�rcius 2-�n joger�sen elutas�totta a r�szv�nyn�v�rt�k-cs�kken�ssel kapcsolatos 40 milli�rd forintos k�rig�nyt mindh�rom k�nyvvizsg�l� c�g vonatkoz�s�ban. Ugyanakkor a 132 milli�rd forintnyi konszolid�ci�s k�rt illet�en megalapozatlannak tal�lta, �s hat�lyon k�v�l helyezte az els�fok� �t�letet, �j elj�r�sra utas�tva a F�v�rosi B�r�s�got mindh�rom alperes vonatkoz�s�ban.