A Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe, a BUX 191,51 pontos emelked�ssel, 22 144,59 ponton z�rt h�tf�n. Az el�z� keresked�si napi z�r� �rt�khez k�pest ez 0,87 sz�zal�kos er�s�d�s.

Az OTP 3,64 sz�zal�kkal 7049 forintra er�s�d�tt, forgalma 8,848 milli�rd forint volt.

A Mol r�szv�nyei 1,35 sz�zal�kkal 22 000 forintra gyeng�ltek, a c�g pap�rjaival 4,411 milli�rd forint �rt�kben kereskedtek.

A Richter-r�szv�nyek 33 135 forinton z�rtak, ami a legutols� z�r��rhoz k�pest 0,12 sz�zal�kos emelked�s. A pap�r forgalma 4,745 milli�rd forint volt.

A Magyar Telekom pap�rok 1,822 milli�rd forintos forgalommal 830 forinton z�rtak, ami 1,21 sz�zal�kkal magasabb, mint a tegnapi z�r��rt�k.

A kis �s k�zepes r�szv�nyek indexe, a BUMIX 13,25 ponttal, 0,50sz�zal�kkal 2634,44 pontra n�tt.�A r�szv�nypiac forgalma 21,2 milli�rd forint volt, a vezet� r�szv�nyek �rfolyama vegyesen v�ltozott az el�z� keresked�si napi z�r� �rakhoz k�pest.

A szak�rt�k v�lem�nye

Nem volt izgalmas a h�t els� keresked�si napja Kov�cs Kriszti�n, a Concorde �rt�kpap�r Rt. elemz�je szerint, a BUX a r�gi�s t�zsd�khez hasonl�an emelkedett a kedvez� nemzetk�zi hangulatnak k�sz�nhet�en. A nap nyertese az OTP volt, a bankpap�r 3,65 sz�zal�kos emelked�ssel z�rta a napot. Az er�s�d�sben az optimista hangulaton t�l jelent�s szerepe volt annak a bejelent�snek is, hogy a bank a 2007. �vi eredm�nye ut�n nem fizet osztal�kot, a felhaszn�lhat� �sszeget saj�t r�szv�ny v�s�rl�sra ford�tja. Ez hosszabb t�von t�maszt biztos�that a r�szv�ny�rfolyamnak - f�zte hozz� Kov�cs Kriszti�n.

B�r az olaj �ra emelkedik �s a r�gi�s olajipari c�gek �rfolyama is er�s�d�tt h�tf�n, a Mol Kov�cs Kriszti�n szerint els�sorban a vev�k hi�nya miatt maradt ki az emelked�sb�l.

A h�t, legal�bb is az amerikai��makrogazdas�gi adatokat illet�en csendesebb lesz az elm�lt h�tn�l, a pozit�v hangulat azonban t�r�keny, trendfordul�r�l m�g korai lenne besz�lni - mondta az elemz�.

Az �ltal�nos nemzetk�zi j� hangulat oka, hogy a befektet�kben �led a rem�ny: a Hetek (G7) a h�tv�gi �rtekezlet�k�n bizony�ra mozg�sba hoznak nemzetk�zi mechanizmusokat a "nem els�rend� v�ls�got" kiv�lt� okok korl�toz�s�ra, egyebek k�zt megszigor�tj�k a p�nzint�zetek �tl�that�s�g�ra vonatkoz� szab�lyokat, szabv�nyos�tj�k, ellen�rizhet�v� teszik a kintl�v�s�gek �rt�kpap�ros�t�s�nak �s kock�zatter�t�s�nek p�r �ve �ta "innovat�v" m�dszerekkel elburj�nzott gyakorlat�t, n�velik �s egy�rtelm�bb� teszik a fel�gyeleti hat�s�gok jogk�r�t.

Er�s�d�s �s optimizmus Nyugat Eur�p�ban

H�tf�n a nyugat-eur�pai r�szv�nypiacok is emelkedtek, a javul�st most is a jelent�s m�lys�gekb�l f�ljebb t�r� p�nzint�zeti r�szv�nyek �s a b�nyat�rsas�gok vezett�k, ut�bbiak az emelked� f�m�rak miatt.

A UBS 5,8 sz�zal�kot, az Anglo-American 4,1 sz�zal�kot a BHP Billiton 4 sz�zal�kot nyert.

A legmegb�zhat�bb eur�pai r�szv�nyek FTSEurofirst 300-as mutat�ja 0,6 sz�zal�kos nyeres�ggel kezdett, a napot el�zetes adat szerint 0,7 sz�zal�kos nyeres�ggel 1328,19 ponton v�gezte, 11,84 sz�zal�kkal alacsonyabban az �v v�gi �rt�k�n�l. A m�lt h�ten 4,1 sz�zal�kot nyert, t�bb mint egy �ve ez volt a legnagyobb egyheti el�ret�r�se. El�z�leg m�rciusban �t�dik h�napja esett, az els� negyed�vben 16 sz�zal�kot vesztett, a legnagyobb negyed�vi vesztes�g�t szenvedte el 2002 harmadik negyede �ta. Tavaly 1,56 sz�zal�kot nyert, ezzel 2007 volt a leggyeng�bb �ve 2002 �ta.

H�tf�n a londoni �rt�kt�zsde f� mutat�ja, az FTSE-100 67,7 pontos, azaz 1,14 sz�zal�kos nyeres�ggel 6014,8 ponton z�rt, 6,85 sz�zal�kkal alacsonyabban az �v v�gi �rt�k�n�l. Tavaly 3,80 sz�zal�kot nyert.

A frankfurti �rt�kt�zsde f� mutat�ja, a DAX-30 57,64 pontos, azaz 0,85 sz�zal�kos nyeres�ggel 6821,03 ponton v�gzett, 15,45 sz�zal�kkal az �v v�gi �rt�ke alatt. Tavaly 22,29 sz�zal�kot nyert.

P�rizsban a CAC-40 43,72 ponttal, azaz 0,89 sz�zal�kkal 4944,60 pontra emelkedett, 11,93 sz�zal�kkal elmaradva az �v v�gi �rt�k�t�l. Tavaly 1,54 sz�zal�kot nyert.

Egyes�lt �llamok: konszolid�l�d� p�nz�gyi szektor h�zza fel a DJIA-t

Az amerikai hat�rid�s indexek n�ttek h�tf�n, mert a p�nz�gyi �gazat pap�rjai "nyer�sre �llnak" azoknak a h�reknek a nyom�n, hogy hamarosan lez�rul a Washington Mutual Inc sz�m�ra biztos�tott 5 milli�rd doll�ros k�szp�nzjuttat�si akci�, �s cs�kkenhet a legnagyobb amerikai takar�kp�nzt�r jelz�loghitel vesztes�geivel kapcsolatos aggodalom.

A Washington Mutual �rfolyama 15 sz�zal�kkal ugrott meg annak a Wall Street Journal cikknek a hat�s�ra, mely szerint a TPG befektet�si t�rsas�g �s m�s befektet�k k�zel �llnak ahhoz, hogy v�gleges�ts�k meg�llapod�sukat a t�rsas�ggal. A befektet�s annak lehet a jele, hogy a p�nz�gyi �gazat t�ljutott a v�ls�g legm�ly�n, �s megkezd�d�tt az olcs�v� v�lt r�szv�nyek v�s�rl�sa.

Az �gazatra kedvez�en hatott az is, hogy Merrill Lynch imm�r v�s�rl�sra javasolja a sv�jci UBS r�szv�ny�t.

A technol�giai �gazatban az lehet �rfelhajt� er�, hogy az Apple Inc kedvez� befektet�si besorol�st kapott; az �gazat h�re az is, hogy a Yahoo Inc bejelentette, megfelel� �r eset�n nem ellenzi a Microsoft Corp felv�s�rl�si aj�nlat�t..