�rdemes egyre nagyobb figyelmet szentelni az �gynevezett felt�rekv� deviz�knak. E csoport tagjai gyakran nagyobb hat�ssal vannak egym�sra, mint, hogy messzire ne menj�nk, egy v�rb� korm�nyv�ls�g. A forint azonban k�zt�k is hat�rvonalon helyezkedik el.

A devizaalap� lak�shitelt t�rleszt�k sz�m�ra (is) az egyik legfontosabb k�rd�s, hogy vajon mik�nt alakul a forint �rfolyama az eur�hoz (sv�jci frankhoz, jap�n jenhez) k�pest. F�k�pp a belpolitikai esem�nyek, a gazdas�gi helyzet �s a vil�g legfontosabb piacainak t�rt�n�sei alak�tj�k az �rfolyamot - ezek mellett pedig n�h�ny olyan p�nznem, amelyek egy�bk�nt a devizabr�kereken k�v�l nemigen hoznak l�zba senkit.

Term�szetesen k�l�nb�z� m�rt�kben, de befoly�solj�k egym�s mozg�s�t, az�ltal, hogy a nemzetk�zi befektet�k jobb�ra egy kalap al� veszik �ket. Ha teh�t a lengyel zlotyval t�rt�nik valami, azt a cseh �s szlov�k korona �s persze a forint is meg�rzi: amikor az egyikt�l nagyon szabadulni pr�b�lnak a befektet�k, feltehet�en a t�bbi sem fog tart�san sz�rnyalni.

Sebezhet�ek vagyunk

Ha a lej�r� ad�ss�gokat �s a devizatartal�kokat n�zz�k, Magyarorsz�g nagyj�b�l egy �vre elegend� tartal�kaival a k�zepesen s�r�l�keny orsz�gok k�r� tartozik. A rossz makrogazdas�gi adatok sz�ml�j�ra �rhat� sebezhet�s�g miatt azonban a magyar piac egyfajta "hat�rvonalon" helyezkedik el - magyar�zta k�rd�s�nkre N�meth D�vid, az ING Bank elemz�je.

Ez azt jelenti, hogy adotts�gaink alapj�n hasonl� p�ly�t futhatn�nk be, mint a k�rnyez� gazdas�gok, m�s hat�sok azonban elt�vol�tanak t�l�k. �gy fordulhatott el�, hogy amikor nemr�g nagy elad�si hull�m volt a felt�rekv� piacokon, a cseh �s szlov�k korona m�gis er�s�dni tudott valamelyest, mik�zben a forint egy�tt gyeng�lt a t�r�k l�r�val. Hogy mikor melyik hat�s az er�sebb, meglehet�sen neh�z kisz�m�tani.

A mi szempontunkb�l term�szetesen pozit�v, hogy a befektet�k a r�gi�s deviz�kkal egy�tt kereskednek, a hitelv�ls�g kirobban�sa ut�n is szeml�tom�st egy�tt kezelt�k a t�rs�g orsz�gait. Jelenleg a zloty �s a k�t korona is er�s�d� tendenci�t mutat, ez stabilit�st ad a forintnak - tette hozz� az elemz�.

Korm�nyv�ls�g? Bagatell!

A minap sokakat meglepett, hogy a forint p�r nap alatt k�nnyen kiheverte a koal�ci� szinte biztosra vehet� felboml�s�nak h�r�t. Nos, egyes v�lem�nyek szerint ennek oka, hogy a befektet�k �gy v�lik: a leend� kisebbs�gi korm�nynak semmilyen kock�zatos l�p�sre nem lesz m�dja a 2010-es v�laszt�sokig h�tral�v� id�ben - mondta az [origo]-nak egy a neve elhallgat�s�t k�r� szakember. A forint az�ta tov�bb er�s�d�tt, h�tf�n imm�r a h�rom h�napos cs�csot jelent� 254 forintra, d�nt�en nemzetk�zi hat�sok eredm�nyek�ppen.

A Reuters �rt�kel�se szerint ugyanakkor a m�g mindig magas hi�ny sebezhet�v� teszi Magyarorsz�got a glob�lis hitelv�ls�g hat�saival szemben. Sok f�gg att�l, a monet�ris tan�cs k�s�bb is hajland� lesz-e kamatot emelni, ha kell, de a BNP Paribas egy most nyilv�noss�gra hozott jelent�s�ben az szerepelt, hogy az eur� �rfolyama az id�n semmik�pp sem fog 270 forint f�l� menni.