A Start Tőkegarancia Zrt. felmérése szerint 2006-ban mindössze 575 millió Ft friss tőkét fektettek pénzügyi befektetők, összesen 35 hazai kis- és középvállalkozásba. A tőkebefektetések alacsony szintjének kialakulásában a gazdaságiak mellett, kulturális, és társadalmi okok is közrejátszanak.

A Start Zrt. felmérésében azt vizsgálta, hogy mekkora volt a magyarországi kis- és középvállalkozásokba 2006 folyamán befektetett tőke nagysága, és a tőke mely ágazatokba érkezett. A felmérés 36 281 vállalkozásra terjedt ki, melyek 100 millió Ft feletti árbevételt könyveltek el 2006-ban. Mindössze 35 társaságnál történt a jegyzett tőkéhez viszonyítva jelentős, és új befektető által végrehajtott tőkeemelés, összesen 575 millió Ft értékben.

"A KKV-k alacsony tőkebevonási szintje a következő főbb gazdasági okokra vezethető vissza; az olcsóbb és elérhetőbb hitelforrások; a tőkekínálat kedvezőtlen struktúrája; a KKV-k magas kockázati szintje; a KKV-k pénzügyi helyzetének átláthatósága; valamint a befektetők jog- és érdekérvényesítésének problémái" -összegezte tapasztalatait Zoltán Csaba, a Start Tőkegarancia vezérigazgatója.

Emellett ki kell emelni a kulturális és társadalmi okokat is, melyek elsősorban a bizalmi viszony megteremtésének lehetőségét, időigényét, és jelentős szemléletbeli különbséget is takarhatnak, hiszen hazánkban például csak a 80-as, 90-es években kezdtünk hallani arról, hogy van úgynevezett win-win szituáció is, azaz olyan üzlet, amelyen mindkét fél nyerhet.