A Főgáz Zrt. múlt évi gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámoló elfogadásakor egyetértett a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága kedden délután azzal, hogy a városvezetés javaslatára a teljes adózott eredményt, 7,8 milliárd forintot osztalékként fizessék ki a részvényeseknek.

A részvények 50 százalékát plusz egyet, valamint az egy elsőbbségi részvényeit tulajdonló fővárosi önkormányzat összességében 3,9 milliárd forinthoz jut az egyenként 24 305 forint értékű részvénycsomagja alapján. A cég német befektetői 49,83 százalék részvénynek a tulajdonosai, 0,17 százalékot, 534 részvényt pedig kisrészvényesek, jórészt a cég dolgozói birtokolnak.

A Főgáz 8,5 milliárd forintos adózás előtti eredménye a tervezettnél 2,2 milliárd forinttal, az előző évinél 2,3 milliárd forinttal lett magasabb. A cég nettó árbevétele viszont a tervezettnek csak 91 százaléka, 162 milliárd forint lett.

Hutiray Gyula (Fidesz) azon javaslatát, hogy részvényenként ezer forinttal kisebb osztalékot fizessenek, s ezáltal pozitív lenne az eredménytartalék, a kormánypártiak leszavazták. A vitában egyedül hozzászóló fideszes politikus felvetésére Bakonyi Tibor vezérigazgató közölte, hogy az Óbudai Gázgyár területén lévő gázmassza ártalmatlanítására több mint 700 millió forintot különítettek el.

A gazdasági bizottság egyetértett azzal a javaslattal is, hogy a cég pénteki társasági közgyűlésén 6,5 százalékkal emeljék az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak a tiszteletdíját. Eszerint az igazgatóság elnöke 366 ezer, tagjai 269 ezer, a felügyelőbizottság elnöke 358 ezer, tagjai 180 ezer forint tiszteletdíjat kapnak havonta. A fővárosi önkormányzat többi cégénél ettől eltérően a felügyelőbizottságok elnökei, akiknek nincs anyagi felelősségük a cég ügyeiben, az igazgatósági tagokéval azonos díjazást kapnak csak.

Hozzájárult a bizottság ahhoz is, hogy az igazgatóság elnöke és tagjai a cég eredményétől függően egyszeri prémiumot kapjanak. Az adózás előtti eredmény 80 százalék alatti teljesítmény esetén nem fizetnek prémiumot. Az adózás előtti eredmény teljesítésének mértékétől függően a prémium nagysága akár az éves tiszteletdíj 50 százaléka is lehet.