�ri�s lesz a Richter Oroszorsz�gban

2008.04.08. 12:47

A Gazeta c�m� orosz lap szerint v�ltoz�shoz vezet az orosz gy�gyszerpiacon a Richter Gedeon �s a lengyel Polpharma egyes�l�se, amelyet az �js�g �rtes�l�sei szerint m�r �prilisban j�v�hagyhat a lengyel versenyhivatal.

Szak�rt�k szerint a Richter Gedeon ezt k�vet�en hozz�l�that a Polpharma oroszorsz�gi vagyon�nak - legels� sorban az Akrihin gy�gyszergy�rnak - az optimiz�l�s�hoz t�bbek k�z�tt a term�kk�r �talak�t�s�val �s l�tsz�mle�p�t�ssel.

A Polpharma megv�tele nyom�n a Richter Gedeonhoz ker�l Oroszorsz�gban egyebek k�z�tt az Akrihin gy�gyszergy�r 80,62 sz�zal�ka: a Polpharma 2007 nyar�n vette meg az els� �t orosz gy�gyszergy�r k�z� tartoz� Akrihint, amelynek �rt�k�t a szerz�d�sk�t�s idej�n 100-120 milli� doll�rra becs�lt�k.

A Richter Gedeon a Polpharm�val az orosz gy�gyszerpiac m�sodik legnagyobb szerepl�je lesz a Sanofi-Aventis ut�n. Az Akrihin a t�rsas�g m�sodik termel� egys�ge lesz Oroszorsz�gban, ahol az els� gy�rat 1998-ban nyitott�k meg, szint�n Moszkva k�zel�ben.

A Richter Gedeon egy�bk�nt �vtizedeken �t piacvezet� volt Oroszorsz�gban, de k�s�bb maga el� kellett engednie a Sanofi-Aventist �s a Novartist. Tavaly a Richter Gedeon elad�sai 218,7 milli� doll�rt - 49,3 milli� csomagot -, a Polpharm��i 67,2 milli�rd doll�rt (32,4 milli� csomagot) tettek ki, s most a t�rsas�g a generikus gy�gyszerek ter�let�n n�veli szerep�t.

A Pharmexpert int�zet kutat�i �gy l�tj�k: az orosz piacon az �j t�rsas�g jelent�s szereppel b�r majd, mivel vezet� lesz a generikus gy�gyszerek ter�let�n, �s lefed minden olyan orvosi ter�letet, ahol m�s termel� nem k�n�l gy�gyszert.

Az orosz gy�gyszer�gyi �llami programokban val� r�szv�telt illet�en a t�rsas�g a szak�rt�k szerint v�rakoz� �ll�spontra helyezkedik. "A Richter Gedeon csakis stabil garanci�k �s kedvez� likvidit�s eset�n ker�l be az �llami programokba" - v�lekednek.

R�mutatnak azonban arra, hogy egy ilyen nagy v�llalatnak megvannak a lehet�s�gei arra, hogy lobbizzon saj�t �rdekeinek megfelel�en nem csup�n az �llami szektorban, hanem a nagy szabadpiaci sz�ll�t�sok ter�let�n is - id�zte a lap a szak�rt�k v�lem�ny�t.

KAPCSOLÓDÓ CIKK