A jegybank�rok h�zt�k le a Dow Jones-t

2008.04.09. 0:17

Kedden a Wall Street-nek az ingatlanpiacr�l �rkezett �jabb rossz h�rek mellett meg kellett em�sztenie a m�rcius 18-i - az alapkamat 75 sz�zal�kpontos cs�kkent�s�r�l sz�l� - Fed kamatd�nt� �l�s jegyz�k�nyv�nek tartalm�t.

A jegyz�k�nyvb�l�kiolvashat�, hogy a d�nt�st hoz� ny�ltpiaci bizotts�g egyes tagjai nem z�rt�k ki egy hosszabbra elh�z�d� �s komoly gazdas�gi lassul�s lehet�s�g�t az Egyes�lt �llamokban, tekintettel az ottani��hitel- �s az ingatlanpiaci helyzetre.

Ennek megfelel�en vesztes�ggel z�rt a k�t f� r�szv�nypiac: a New York-i t�zsde DJIA indexe 0,27 sz�zal�kos es�ssel v�gzett 12578,88 ponton, m�g a Nasdaq composite 0,68 sz�zal�kos zuhan�ssal 2348,76 ponton. M�r h�rom �r�val z�r�s el�tt a t�zsde DJIA mutat�ja 0,3, a Nasdaq piac composite indexe 0,5 sz�zal�kos vesztes�gben volt. Ut�bbi piac lejtmenet�t els�sorban az AMD, a vil�g�m�sodik mikroprocesszor gy�rt�j�nak bejelent�se �s r�szv�ny�nek ezt k�vet� �rfolyams�llyed�se id�zte el�: a v�llalat profitfigyelmeztet�st adott ki �s k�z�lte, hogy l�tsz�m�t 10 sz�zal�kkal cs�kkenteni fogja.

Kedden vesztes�ggel nyitott a Wall Street: a DJIA 0,44 sz�zal�kkal, a Nasdaq piac �sszetett mutat�ja 0,48 sz�zal�kkal esett nyit�skor. A mutat�kat els�sorban azt h�zta le, hogy elmaradt az elemz�i v�rakoz�sokt�l az Alcoa negyed�ves profitja, az Advanced Micro Devices (AMD) pedig nagy val�sz�n�s�ggel nem �ri majd el az el�re jelzett bev�telt - mindez feler�s�tette a v�llalati profitkil�t�sokkal kapcsolatos aggodalmakat.

Mintegy negyed �ra eltelt�vel a Dow Jones ipari �tlagindex 0,53 sz�zal�kkal, a Nasdaq Composite mutat� 0,73 sz�zal�kos cs�kken�s�n�l j�rt. H�tf�n a New York-i t�zsde z�r�sakor a technol�giai pap�rokkal tel�tett Nasdaq Composite index 0,26 sz�zal�k (6,15 pont) gyeng�l�ssel 2364,83 ponton fejezte be a napot. A 30 vezet� ipari r�szv�ny DJIA mutat�ja 12 612,43 ponton z�rt 0,02 sz�zal�k (3,01 pont) er�s�d�ssel.