R�vid ideig tarthat a forint er�s�d�se

2008.04.10. 16:38

A magyar �llamap�rok ir�nt megn�vekedett kereslet er�s�thette meg cs�t�rt�k d�lut�na forintot - mondta az mondta az [origo]-nak T�r�k Zolt�n, a Raiffeisen Bank vezet� elemz�je. Az eur� �rfolyama ugyanis�d�lut�n hirtelen 251 forint k�zel�be cs�kkent. A szeak�rt� szerint azonban nem sok�ig marad ilyen er�s a forint.

D�lel�tt m�g stabil volt a forint �rfolyama a bankk�zi devizapiacon. Az eur� �rt�ke 253,50-254,00 forint k�z�tti sz�k s�vban hull�mzott. D�lut�n f�l h�romkor azonban hirtelen forinter�s�d�s kezd�d�tt. Az eur� �rfolyama 251,50 forintos szintig cs�kkent, mai n�gyh�napos rekordot jelent.

Az eur�t d�lut�n n�gy �rakor 251,20/30 forinton jegyezt�k, 0,65 sz�zal�kkal er�sebb forint �rfolyamon az el�z� d�lut�ni 253,40/60 forintos jegyz�sn�l. Az eur� 252 forintos �rfolyam alatt tavaly december 11-�n �llt utolj�ra.

Az �llampap�r-piaci hozamok es�se lehet a hirtelen forintes�s magyar�zata - mondta az [origo]-nak T�r�k Zolt�n, a Raiffeisen Bank vezet� elemz�je. A szek�rt� szerint ugyanis a magyar �llampap�rok ir�nt hirtelen megn�vekv� kereslet okozta a hozamok cs�kken�s�t �s s forint er�s�d�s�t.

Indokolatlan volt a hozamemlekd�s m�rt�ke

T�r�k Zolt�n szerint az ut�bbi hetekben a magyar �llampap�rok 6,5-7,0 sz�zal�k k�r�li hozama 9,0 sz�zal�k k�r�lire emelkedett. K�zben a magyar gazdas�g helyezet l�nyeg�ben ugyanolyan, mint 1-2 h�nappal kor�bban volt. �gy a hozames�st kiz�r�lag a nemzetk�zi t�kepiac hangulat�nak jelent�s roml�sa okozta.

A Raiffeisen Bank vezet� elemz�je azonban �gy v�li, hogy nem indokolt ekkora hozamemelked�s. M�s hasonl� helyzet� orsz�gokban ugyanis ek�zben 1,0-1,5 sz�zal�kkal n�ttek a hozamok. A p�nzint�zet ez�rt m�r sz�m�tott a magyar �llampap�rok hozam�nak cs�kken�s�re �s v�telre aj�nlotta azokat. Azt, hogy a hozam cs�kken�s mi�rt pont most t�rt�n viszont nem tudta megmondani.

�jra 260 forint f�l� n� az eur� �rt�ke

A forint �rfolyama nem marad sok�ig ilyen er�s - v�li T�r�k Zolt�n. Szerinte ugyanis a nemzetk�zi t�kepiacok hangulata tov�bb romlik �s a befektet�k m�g kock�zatker�l�bbekk� v�lnak. Ez�rt fejl�d� orsz�gok deviz�i le�rt�kel�dnek, �llampap�rjaik hozama n�.

A szak�rt� �gy v�li, az eur� �rfolyam 260 forint f�l� emelkedik, a magyar �llampap�rok piac�n viszont az egym�ssal ellent�tes hat�sok kiegyenl�tik egym�st. Ez�rt azok hozama jelent�s ingadoz�sok mellett a jelenlegi szint k�zel�ben marad majd.

A doll�rt 158,80/90 forinton jegyezt�k a budapesti bankk�zi kereskedelemben cs�t�rt�k d�lut�n, szemben a szerda d�lut�ni 160,75/85 forinttal.

Az eur� �jabb �rfolyamcs�csot d�nt�tt a doll�rral szemben, el�rve az 1,5914-es �rt�ket. Emelked�se az EKB-eln�k verb�lis intervenci�j�ra t�rt meg �s vett fordulatot. D�lut�n n�gy �rakor 1,5827-n�l �llt a jegyz�s.

Keresettebb lett, de magas hozam� maradt a magyar �llamk�tv�ny

A forint r�gi�s t�rsdeviz�i is er�s�dtek a nap folyam�n. A d�l-afrikai rand �s a t�r�k l�ra - amelyek �rfolyamalakul�s�val a forint a s�velt�rl�s �ta szoros korrel�ci�t mutatott - gyeng�l�ssel kezdte a napot, de az eur�/doll�r �rfolyam alakul�s�ban be�llt fordulattal p�rhuzamosan korrig�lt�k vesztes�geiket �s er�s�dni kezdtek.

Az �llamad�ss�g Kezel� K�zpont aukci�j�n az �t�ves �llamk�tv�ny hozama, amely megel�z�, febru�r 28-iki aukci�j�n 8,07 sz�zal�kra, eddigi legmagasabb �rt�k�re emelkedett, a cs�t�rt�ki aukci�n t�bb mint h�rom �s f�lszeres t�ljegyz�s mellett �jabb rekordot �rt el: 8,94 sz�zal�k lett. Enn�l magasabb hozam �t�ves �llamk�tv�ny aukci�n 2004 okt�bere �ta nem fordult el�.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK