A Hitelgarancia Zrt. az elm�lt �vet 1,58 milli�rd forint m�rleg szerinti nyeres�ggel z�rta, szemben a 2006. �vi 1,52 milli�rd forinttal, a tavalyi �jonnan v�llalt kezess�gv�llal�sok �sszege 295,6 milli�rd forint volt, szemben az el�z� �vi 228,5 milli�rd forintos �j kezess�gv�llal�si �llom�nnyal - hangzott el a Hitelgarancia Zrt. p�nteki k�zgy�l�s�n Budapesten.

A k�zgy�l�s elfogadta a garanciac�g m�rleg�t, amely szerint a tavalyi m�rlegf��sszeg 34,45 milli�rd forint, 2006-ban 32,84 milli�rd forint volt. A saj�t t�ke 26,02 milli�rd forint volt az elm�lt �v v�g�n, 2005-ben 24,44 milli�rd forintot tett ki.

Az �sszes fenn�ll� kezess�g 2006 v�g�n 257,6 milli�rd forintot �rt el, ami 328,6 milli�rd forintra emelkedett az elm�lt �v v�g�re. A garanciac�g az elm�lt egy �vben k�vetkezetesen "Garantiqa" n�ven jelent meg �j term�keivel a piacon, ezt a nevet most felvette a t�rsas�g is a k�zgy�l�s j�v�hagy� d�nt�se r�v�n, �gy Garantiqa Hitelgarancia Zrt. n�ven, �j arculattal folytatja tev�kenys�g�t a c�g.

"A n�vm�dos�t�s a dinamikus hozz��ll�st t�kr�z� arculatra h�vja fel a figyelmet" - mondta Radnai Gy�rgy vez�rigazgat� a k�zgy�l�s�t k�vet�en. Az arculatv�lt�st tudatos felk�sz�l�s el�zte meg, a t�rsas�g �j garancia term�kei 2007 eleje �ta a "Garantiqa m�rka" erny�je alatt ker�ltek a piacra.

A t�rsas�g az elm�lt id�szakban lend�letes term�kfejleszt�sbe kezdett, az �nkorm�nyzatokkal b�v�tette �gyf�lk�r�t, �s n�velte kock�zatvisel�si hajland�s�g�t. A c�g nyitott a faktoring �s l�zing �gyletek fel�, sorra dolgozott ki a bankokkal k�z�sen speci�lis, kis �s k�zepes v�llalkoz�soknak sz�l� garant�lt hitelkonstrukci�kat, megjelent p�ly�zati garancia term�k�vel az uni�s t�mogat�sok piac�n, legut�bb pedig tet� al� hozta az els� portfoli� garancia szerz�d�st a UniCredit Bankkal.

A t�rsas�g a B�zel II. szab�lyok �letbe l�p�s�vel szigorod� kock�zatkezel�si k�rnyezetben is megalapozta a j�v�j�t, a k�zelm�ltban a bankokkal azonos kock�zat kezel�si gyakorlatot folytat� c�gnek ismerte el a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F). A PSZ�F "ekvivalencia tan�s�tv�nya" birtok�ban ugyanis a bankoknak sokkal kisebb kock�zati szorz�val kell figyelembe venni�k a tartal�kk�pz�s sor�n a Garantiqa kezess�g�vel ny�jtott hiteleket.

A 2008-11-es id�szakban az �jabb garanciav�llal�si lehet�s�gek megtal�l�sa �s kiakn�z�sa lesz a f� ir�ny, ennek �rdek�ben az elm�lt hetekben a garanciac�g �gy d�nt�tt, hogy az Eur�pai Beruh�z�si Bankkal k�z�sen a tervezett Jessica Alap tev�kenys�g�be is be akar kapcsol�dni. A k�zgy�l�s arr�l is d�nt�tt, hogy a p�ntekt�l Garantiqa n�ven m�k�d� c�g �j k�nyvvizsg�l�ja a PricewaterhouseCoopers lett, kor�bban a KPMG l�tta el ezt a feladatot.