A szak�rt�k azzal sz�molnak, hogy a j�v� h�ten tov�bb gyeng�lhetnek a vezet� New York-i t�zsdemutat�k, ha a nagy bankok, �gy a JPMorgan Chase, a Merrill Lynch �s a Citigroup csal�d�st kelt� negyed�ves adatokr�l sz�mol be, miut�n a befektet�k m�r �gy is�er�sen agg�dnak amiatt, hogy az amerikai gazdas�g esetleg m�r recesszi�ban van.

A szak�rt�k most azzal sz�molnak, hogy a tavalyi els� negyed�vhez k�pest 11,8 sz�zal�kkal cs�kkent a Standard & Poor's 500-as index�ben szerepl� c�gek ad�zott eredm�nye. A szak�rt�k egy hete a cs�kken�st m�g csak 8,1 sz�zal�kra v�rt�k. A vesztes�g d�nt� r�sze a p�nz�gyi szektorban keletkezik, ahol a profit v�rhat�an 61 sz�zal�kkal esett.

A j�v� h�t fontos makrogazdas�gi adatai k�z� tartozik a termel�i �s a fogyaszt�i �rindex alakul�sa, de nyilv�noss�gra hozz�k a megkezdett lak�ingatlan �p�t�sre vonatkoz� legfrissebb adatot csak�gy, mint az ipari termel�s vonatkoz� sz�mot, illetve ismertetik az amerikai jegybank (Fed) �gynevezett B�zs K�nyv�t, amely az amerikai gazdas�g helyzet�t elemzi az elm�lt egy-m�sf�l h�napban.

Megfigyel�k szerint ma m�r nem okoz meglepet�st, hogy a bankok jelent�s rossz hiteleket �rnak le - ez m�r be�p�lt a r�szv�ny�rakba. Neh�zs�get az jelent, ha a bankok a v�rtn�l nagyobb le�r�st jelentenek be. A j�v� h�ten ismertetik negyed�ves adataikat a technol�giai �gazat olyan vezet� c�gei, mint az Intel, valamint az IBM, �s az internetes c�gek nagy�gy�i, �gy a a Google �s a eBay.

A Reuters �ltal megk�rdezett elemz�k v�lem�ny�nek az �tlaga szerint a m�rciusi termel�i �rindex 0,6 sz�zal�kkal n�tt a febru�ri 0,3 sz�zal�k emelked�s ut�n. A maginfl�ci� a v�rakoz�sok szerint 0,2 sz�zal�kkal n�tt a febru�ri 0,5 sz�zal�k b�v�l�s ut�n.

A m�rciusi fogyaszt�i �rindex eset�ben a szak�rt�k 0,4 sz�zal�kos b�v�l�st v�rnak, miut�n febru�rban nem v�ltozott. Az �lelmiszer- �s energia�rak n�lk�l sz�molt maginfl�ci� kapcs�n 0,2 sz�zal�k n�veked�s a v�rakoz�s a febru�ri stagn�l�st k�vet�en.