Évközben is felmondhatóak lesznek a MÁV Általános Biztosító Egyesület (MÁV ÁBE) szerződései, amennyiben új biztosítóhoz kerülnek az ügyfelek. Az évközi felmondásra ugyanis ebben az egyetlen esetben van lehetőség. Márpedig a hosszú távú, végleges megoldást csak ez jelentheti a jelenlegi gondokra - mondta el az [origo]-nak Binder István, a felügyelet szóvivője. Érdeklődök biztosan lesznek is, de komoly ajánlatot csak a mérleg ismeretében lehet tenni a szakértők szerint.

A MÁV Általános Biztosító Egyesületnél (ÁBE) kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező ügyfelek szerződéseiket alapesetben csak 2008. december 31-ével tudják felmondani. Addig az ügyfelek kötelesek eleget tenni díjfizetési kötelezettségüknek.

Rendkívüli felmondás kizárólag állományátruházás esetén, az új biztosító értesítésének kézhezvételét követő 30 napon belül lehetséges - mondta az [origo]-nak Binder István, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) szóvivője.

Binder lapunknak azt is elmondta, hogy a mostani ismereteik alapján az egyesület eszközállománya a folyamatban lévő ügyek kezelésére elegendőnek látszik, a hosszú távú, megnyugtató megoldást azonban csak az állomány átruházása jelentheti.

A felügyeleti biztosok által irányított egyesület jelenleg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) állomány átruházásának előkészítését végzi. Amennyiben a fennálló kgfb-szerződések átruházása megvalósul, úgy az azt átvevő biztosító a 2008-ban nem változtathatja meg a biztosítási díjakat - hívja fel a figyelmet Binder. Az átruházással átkerült MÁV ÁBE-ügyfeleknek idén tehát ugyanazt a díjat kell fizetniük az új biztosítónál is, mint amit a MÁV ÁBE részére fizettek.

Mérlegelni 30 napig lehet

A kgfb-szerződésállományt átvevő biztosító az állományátruházást engedélyező felügyeleti határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles az átadásról minden érintett szerződő felet (azaz volt MÁV ÁBE-ügyfelet) írásban értesíteni. Az ügyfél az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül az átvevő biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával a szerződését - 30 napon belül - felmondhatja.

A volt egyesületi ügyfél az átvevő biztosítónál történő esetleges rendkívüli felmondását követően (az állományátruházással az átvevő biztosítóhoz került szerződése rendkívüli felmondásból eredő megszűnésének napját követő nap 0. órájától kezdődő kockázatviselési kezdettel) a piaci kínálatból, az egyes biztosítók által meghirdetett díjtarifákkal összhangban szabadon kötheti meg új kgfb-szerződését.  

Aki nem fizeti a díját, csak a régi biztosítóval szerződhet

A díj nemfizetésével megszűnt kgfb-szerződések ügyfeleire ez nem vonatkozik. Ők új kgfb-szerződést csak az egyesületnél köthetnek újra a bónuszfokozat elvesztése mellett (A00 díjjal). Más biztosítók ezen ügyfelek ajánlatait nem fogadhatják be.

A MÁV Általános Biztosító Egyesület számára a PSZÁF által előírt kötelezettségeket a felügyeleti biztosnak kell végrehajtania, így a kgfb állomány átruházást is neki kell levezényelnie, érdeklődők máris vannak - mondta korábban Binder István.

Lesznek érdeklődök, de a kockázatok miatt kérdéses, hogy tesznek-e ajánlatot

Az [origo]-nak név nélkül nyilatkozó szakértők szerint nem meglepő, hogy több biztosító is érdeklődik az egyesület ügyfélköre iránt. Azt azonban, hogy érdemes-e átvenni a 200 ezerre becsült ügyfélkört, csak a mérlegadatok ismeretében lehet megmondani - mondta az [origo]-nak az egyik biztosítótársaság vezetője. Ezért egy tényleges ajánlat előtt mindenképpen betekintést kell kapniuk abba, hogy milyen feltételekkel kell szembenézni.

Nagyon fontos, hogy az átvételhez jól mérjék fel a kockázatokat. Van olyan ugyanis, hogy egy kárbejelentés akár egy évig is elhúzódik, illetve főleg a nagyobb anyagi kárral járó személyi sérüléses baleseteknél az esemény után jóval is kiderülhet, hogy a kártérítés összege sokkal magasabb az eredetinél.

Ráadásul a biztosítónál nem lehet tudni, hogy az esetleges fedezethiány miből van. Könnyen lehet ugyanis, hogy ezt akár a normál működés is eredményezhette, mivel például az egyik biztosító számításai szerint a MÁV ÁBE tehergépjárműveknél alkalmazott tarifáival nehezen elképzelhetően tartják az eredményes működést.

A hároméves működés miatt van vita a tartalék miatt

A biztosítók tartalékait két, 2001-ben hozott pénzügyminiszteri rendelet szabályozza. Az első valamennyi biztosításra ad szabályokat, míg a második kifejezetten csak a kgfb tartalékairól rendelkezik. Ez utóbbi háromféle tartalékot ismer, ezek: járadék-, függőkár- és IBNR (a bekövetkezett, de még be nem jelentett károk) tartaléka. 

A másik rendelet részletezi az egyes tartalékok képzési szabályait. Akinek járadékot fizet a biztosító, az után annyi tartalékot kell ma képezni, amennyi - a hozamával együtt - fedezi a jövőbeli kifizetéseket. A biztosítók ezt a tartalékot igyekeznek "megváltani", vagyis egy mindkét félnek elfogadható egyösszegű kifizetéssel megszüntetik azt.

A függőkártartalék arra szolgál, hogy a már bejelentett, de még nem vagy csak részben kifizetett károkra fedezetet adjon.

Legbonyolultabb az IBNR - a bekövetkezett, de még be nem jelentett károk - tartalékának a meghatározása. Ha a biztosító még nem műveli 3 éve az adott biztosítást, akkor a "megszolgált" éves díj - a kárkifizetésre jutó díj - legfeljebb 6 százalékáig kell képeznie ezt a tartalékot. Ellenben ha több mint 3 éve műveli már az adott biztosítást - esetünkben a kgfb-t -, akkor a saját statisztikai adatai alapján képezheti az IBNR-tartalékot.

Az MTI értesülése szerint ez a szabály volt az egyik forrása az egyesület és a felügyelet közti vitának. Miután a MÁV ÁBE már több mint 3 év óta köt kgfb-t, ezért joga van a második előírás - a saját adatai - alapján képzett tartalékolásra. A felügyelet véleménye szerint viszont az állomány olyan dinamikusan nőtt, hogy az előző évek adatai nem alkalmasak a következő év tartalékainak a megállapítására. Valószínű ugyanis, hogy a nagy tömeggel nagyobb kockázatú ügyfelek is érkeztek az egyesülethez.