Sv�jc vezet� p�nzint�zete, az UBS az alkalmazotti l�tsz�m 10 sz�zal�kos cs�kkent�s�re k�sz�l beruh�z�si banki r�szleg�n�l, ahol 22 ezren dolgoznak �s ahol m�r 1500 �ll�s megsz�ntet�s�t tavaly �sszel bejelentett�k.

Az �jabb le�p�t�s lehet�s�g�r�l az UBS egyik vezet� amerikai illet�kese besz�lt. A jelent�sek eml�keztetnek, hogy az UBS-t �rz�kenyen �rintette a jelz�logpiaci v�ls�g, 37 milli�rd doll�rt meghalad� vesztes�get kellett le�rnia, eredm�nye nagyot romlott, a tavalyi �vr�l eg�sz�ben 4,4 milli�rd sv�jci frank vesztes�get mutatott ki.

A bank ad�si meg�t�l�s�n rontottak, a vezet� eur�pai hitelmin�s�t�, a Fitch Ratings "AAm�nusz" oszt�lyzatot adott, negat�v kil�t�ssal. Hasonl� oszt�lyzata van a Credit Suisse-nek, a kettes sz�m� sv�jci banknak, de a Fitch stabil kil�t�son tartja min�s�t�s�t.

Mindezek ellen�re a Fitch, amely kedden egy k�l�njelent�st adott ki a sv�jci bankszektor helyzet�r�l �gy v�li, hogy a sv�jci bankrendszer viszonylag j� helyzetben van, �ltal�ban elmondhat�, hogy a nagybankok akt�v�inak "min�s�ge" j�, t�kehelyzet�k er�s, bev�telszerz� tev�kenys�g�k eg�szs�ges �s tev�kenys�g�ket �tfog� szab�lyoz�si keretek fogj�k k�r�l.