A VCP Capital Partners bejelentette, hogy a tegnapi napon a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete j�v�hagyta a VCP 10,33 sz�zal�kos befoly�sol� r�szesed�s-szerz�s�t az FHB Jelz�logbank Nyrt-ben (FHB).

A fel�gyeleti j�v�hagy�s eredm�nyek�nt l�pett hat�lyba az a 2008. janu�r 30-�n megk�t�tt felt�teles r�szv�ny ad�sv�teli szerz�d�s, amelynek �rtelm�ben a VCP 0,46%-os szavazati jognak megfelel� r�szesed�st szerzett az FHB-ban. Ez a 0,46%-os r�szesed�s, valamint a VCP le�nyv�llalatak�nt m�k�d� VCP Finanz Holding Kft. �ltal birtokolt 9,87%-os szavazati jog egy�ttesen 10,33%-os szavazati jogot k�pvisel� befoly�sol� r�szesed�st biztos�t a VCP sz�m�ra.

"A VCP �r�mmel �dv�zli a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek a befoly�sol� r�szesed�s-szerz�s enged�lyez�s�vel kapcsolatos pozit�v d�nt�s�t, amely meger�s�tette a VCP prudens banki r�szv�nyesi st�tusz�t. Az enged�ly egyben lehet�v� tette, hogy a VCP a mai napon hivatalosan is lez�rhassa a felt�teles r�szv�ny ad�sv�teli tranzakci�t �s meger�s�tette a VCP-t az FHB legnagyobb r�szesed�ssel rendelkez� tulajdonos�nak poz�ci�j�ban." - mondta Heinrich Pecina, a VCP vezet� partnere.

A VCP ezzel a legnagyobb tulajdonosa lett a banknak. A szerz�d�st m�r janu�r 30-�n megk�t�tt�k, puszt�n az �llami fel�gyelet enged�ly�re v�rtak.

A VCP vezet� f�ggetlen befektet� �s p�nz�gyi tan�csad� t�rsas�g a konverg�l� Eur�p�ban. A VCP �zleti tev�kenys�ge v�llalati p�nz�gyeket �s nagy n�veked�si potenci�llal rendelkez� v�llalatokba t�rt�n� szelekt�v k�zvetlen befektet�seket foglal mag�ba. B�csi, z�gr�bi �s vars�i irod�ival, illetve szerte�gaz� egy�ttm�k�d� partnerh�l�zat�val a VCP olyan meghat�roz� helyi jelenl�ttel, tud�ssal, kult�r�kon �t�vel� ismeretekkel rendelkezik, amelyek alapvet�ek a c�lorient�lt, id�hat�kony �s teljess�get ig�nyl� tranzakci�k kivitelez�s�hez.