Tavaly a lakoss�g hitel�llom�nya �gy emelkedett, hogy azzal sem j�vedelme, sem vagyona nem tartott l�p�st, �s az adatok alapj�n val�sz�n�, hogy a szabad felhaszn�l�s� jelz�loghiteleket els�sorban fogyaszt�si c�lokra ford�tott�k, mert n�lk�l�k a lakoss�gi fogyaszt�s v�rhat�an m�g jobban visszaesett volna - �ll�ttj�k a Nemzetk�zi Bank�rk�pz� K�zpont (NBK)�szak�rt�i.

A szabad felhaszn�l�s� jelz�loghitelek �llom�nya 2007-ben 65 sz�zal�kkal b�v�lt, ami elmarad ugyan az el�z� �vek 100 sz�zal�k feletti b�v�l�s�t�l, �m az �llom�nyt tekintve tov�bbra is jelent�s n�veked�s - �llap�tja meg az NBK leg�jabb tanulm�nya.

K�zben a magyar h�ztart�sok brutt� p�nz�gyi vagyon�nak jelent�s r�sze saj�t tulajdon� ingatlanban testes�l meg, ennek ar�nya nemzetk�zi viszonylatban is magasnak sz�m�t. Ebb�l a helyzetb�l logikusan ad�dik, hogy a h�ztart�sok finansz�roz�s�nak legink�bb kedvelt form�ja a szabad felhaszn�l�s� jelz�loghitel.

Az NBK szerint a lakoss�g hitel�llom�nya tavaly �gy emelkedett, hogy azzal sem j�vedelme, sem vagyona, de m�g fogyaszt�sa sem tartott l�p�st. A re�lkeresetek az el�z� �vhez k�pest 4,8 sz�zal�kkal cs�kkentek, mik�zben a h�ztart�sok fogyaszt�sa is visszaesett 2,1 sz�zal�kkal. Ha�viszont figyelmen k�v�l hagyjuk a k�z�ss�gi �s egy�b nonprofit forr�s� fogyaszt�s cs�kken�s�t, ezekt�l megtiszt�tva a lakoss�g fogyaszt�sa mind�ssze 0,3 sz�zal�kkal cs�kkent.

A lakoss�g brutt� p�nz�gyi vagyona (23,9 ezer milli�rd forint) 2007 v�g�n 10 sz�zal�kkal volt magasabb, mint 2006-ban. A tartoz�sok 8,1 ezer milli�rd forintot tettek ki a tavalyi �v v�g�n, ami 20 sz�zal�kkal haladta meg az el�z� �vi szintet - �llap�tja meg az elemz�s.

Az NBK szerint nem z�rhat� ki, hogy a hitelek egy r�sze az egyszer�bb lebonyol�t�s miatt t�nyleg lak�sc�l� volt. De mivel a lak�sok �rt�kes�t�s�nek piac�n az elm�lt �vben sz�mottev� n�veked�s nem volt tapasztalhat�, az adatok arra engednek k�vetkeztetni, hogy a szabad felhaszn�l�s� jelz�loghitelek alapvet�en fogyaszt�si c�l� kiigaz�t�st szolg�ltak, �s n�lk�l�ka lakoss�gi fogyaszt�s v�rhat�an m�g jobban visszaesett volna.

Az NBK szak�rt�i �gy v�lik: sokkal jelent�sebb hossz� t�v� kock�zat a lakoss�gi fizet�k�pess�g meg�t�lhet�s�g�nek k�rd�se. A tavalyi �vben n�vekv� ad�ss�g�llom�ny mellett nagyon jelent�sen cs�kkentek a kimutatott re�lkeresetek, ami a lakoss�g fizet�k�pess�g�nek roml�s�t vet�ti el�re. Ezt a bankok p�nz�gyi kimutat�sai egyel�re ilyen m�rt�kben nem igazolj�k vissza.

A jelenlegi helyzetben a legnagyobb kock�zat abb�l ad�dik, hogy nem ismert a hitelfelvev� mag�nszem�lyek hitelterhelhet�s�g�nek hat�ra. Am�g a teljes list�s ad�ss�g-nyilv�ntart�s meg nem val�sul, addig erre nem is nagyon lesz es�ly - �llap�tja meg az elemz�s.