Felmondhat� bet�tek az UniCreditn�l

Az UniCredit Bank �vi 10 sz�zal�k kamatot fizet az 5 milli� forint feletti 2 h�napos futamidej� bet�tekre azoknak, akik legal�bb 3 darab bankk�rty�s v�s�rl�st teljes�tenek a bet�t futamideje alatt �s legal�bb 250 ezer forint �rt�kben v�s�rolnak a bankn�l forgalmazott b�rmely befektet�si alapb�l, tov�bb� n�velik a p�nzint�zetn�l elhelyezett megtakar�t�saik �sszeg�t. Akik nem k�v�nnak felt�teleket teljes�teni, bet�t�llom�nyuk n�vel�s�vel �vi 8 sz�zal�k kamatot kaphatnak a 2 h�napos futamid�re.

A p�nzint�zet ezen k�v�l 12 h�napos futamid�re 8,75 sz�zal�kos kamatot k�n�l valamennyi �gyfele sz�m�ra att�l f�ggetlen�l, hogy n�velte-e a megtakar�tott �sszeget. A kamat el�r�s�nek felt�tele, hogy a bet�tes b�rmely a bankn�l forgalmazott befektet�si jegyb�l legal�bb 250 ezer forint �rt�kben v�s�rol.

A bank valamennyi akci�s bet�tj�nek komoly el�nye, hogy a bet�t teljes vagy r�szleges felmond�sa eset�n is j�r kamat a kit�lt�tt futamid�re. �gy bet�tesek sz�ks�g eset�n b�rmikor, kamatvesztes�g n�lk�l hozz�juthatnak p�nz�kh�z.

A lek�t�tt �sszeggel n� a kamat a Raiffeisenn�l

A Raiffeisen Bank �vi 12 sz�zal�k kamatot fizet a 3 h�napos futamidej� Trend Kombin�lt Bet�tj�nek bet�ti r�sz�re. A kamat el�r�snek felt�tele, hogy a legal�bb 500 ezer forint megtakar�t�s fel�t Trend V. k�tv�nybe, m�sik fel�t a konstrukci� bet�ti r�sz�be fektesse az �gyf�l.

A teljes lek�t�tt �sszegre �vi 7,8 sz�zal�kos kamatot kapnak a p�nzint�zet 6 h�napos futamidej� Kamatemel� bet�ti akci�j�nak r�sztvev�i, ha a lek�t�ssel egyidej�leg legal�bb 500 ezer forint �rt�kben Trend K�tv�nyt vagy a Raiffeisen Befektet�si Alapkezel� �ltal kibocs�tott befektet�si jegyeket v�s�rolnak a Raiffeisen Likvidit�si Alap �s Raiffeisen P�nzpiaci Alap kiv�tel�vel. Amennyiben a bet�tes augusztus 31-ig havonta legal�bb 50 ezer forint �rt�kben v�s�rol Raiffeisen k�rty�j�val, akkor �vi 1 sz�zal�k kamatpr�miumot kap az els� kamatperi�dusra.

A lek�t�tt �sszeg nagys�g�t�l f�gg�en �vi 7-8 sz�zal�k kamatot fizet a p�nzint�zet a 2 h�napos Premier Bet�tje a legal�bb 500 ezer forint �rt�k�, bankon k�v�li forr�sb�l sz�rmaz� �sszegekre minden egy�b felt�tel teljes�t�se n�lk�l. A k�sz�b�s kamatoz�s� konstrukci�ban a teljes lek�t�tt �sszeg a kamats�v szerinti kamatl�bbal gyarapodik. Ebben a bet�tben �vi 7 sz�zal�k kamat j�r a 2 milli� forint alatti, 7,5 sz�zal�k a 2 �s 5 milli� forint k�z�tti �s 8 sz�zal�k az 5 milli� forint feletti lek�t�tt bet�ti �sszegekre. Ha az �gyf�l m�jus 25-ig legal�bb 50 ezer forint �rt�kben v�s�rol Raiffeisen k�rty�j�val, akkor �vi 1 sz�zal�k kamatpr�miumot kap az els� kamatperi�dusra.

A Premier Bet�ttel hasonl� konstrukci�ban �sszegs�vt�l f�gg�en �vi 7-8,sz�zal�k kamatot fizet a bank a 4 h�napos s �vi 8-9 sz�zal�k kamatot fizet a bank a 12 h�napos futamid�re lek�t�tt bet�tekre. A 4 h�napos bet�tn�l �vi 7 sz�zal�k kamat j�r 500 ezer forint alatti, �vi 7,25 sz�zal�k az 500 ezer �s 2 milli� forint k�z�tti, �vi 7,5 sz�zal�k a 2 �s 5 milli� forint k�z�tti �s �vi 8 sz�zal�k az 5 milli� forint feletti lek�t�tt bet�ti �sszegekre. A 12 h�napos bet�tn�l �vi 8 sz�zal�k kamat j�r 500 ezer forint alatti, �vi 8,25 sz�zal�k az 500 ezer �s 2 milli� forint k�z�tti, �vi 8,5 sz�zal�k a 2 �s 5 milli� forint k�z�tti �s �vi 9 sz�zal�k az 5 milli� forint feletti lek�t�tt bet�ti �sszegekre.

Befektet�sekhez k�t�tt rekordkamat a Volksbankn�l

A Magyarorsz�gi Volksbank 17 sz�zal�kos kamatot fizet a J�v� B�nusz Program egyszeri lek�t�s� 3 h�napos bet�tj�re, ha a lek�tni k�v�nt �sszeg 40 sz�zal�k�t Tavasz Mix Struktur�lt Bet�tbe, 40 sz�zal�k�t a Victoria-Volksbanken �letbiztos�t� Zrt. Depozit+ legal�bb 3 �ves �letbiztos�t�sba, 20 sz�zal�k�t pedig a J�v� B�nusz Program 3 h�napos bet�tbe helyezik el. Az Akci�s Mix term�k v�laszt�sa eset�n �vi 10 sz�zal�kos kamatot fizet a p�nzint�zet egyszeri lek�t�s� 60 napos bet�tre, ha az elhelyezni k�v�nt �sszeg 70 sz�zal�k�t Tavasz Mix Struktur�lt Bet�tbe, 30 sz�zal�k�t Akci�s Mix 60 napos bet�tbe fektetik be.

A p�nzint�zet m�sik bet�takci�j�ban �vi 12 sz�zal�k kamatot kap 60 napra lek�t�tt 200 ezer forintj�ra az, aki legal�bb 200 ezer forintot fektet a Victoria-Volksbanken �letbiztos�t� Zrt. Depozit+ minimum 3 �ves �letbiztos�t�siba. Bankon k�v�li forr�sb�l sz�rmaz� forint �s deviza is lek�thet� a p�nzint�zet Vir�gz� Kamat akci�ja keret�ben, ahol az el�rhet� kamat 3 h�napos lek�t�s eset�n forint bet�tekre �vi 9 sz�zal�k, eur� bet�tekre �vi 4 sz�zal�k, sv�jci frank bet�tekre �vi 2,75 sz�zal�k.