A Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe, a BUX 35,30 pontos cs�kken�ssel, 22 008,14 ponton nyitott szerd�n. Az el�z� napi z�r��rt�khez k�pest ez 0,16 sz�zal�kos gyeng�l�s.

Bizonytalanul indulhat a keresked�s szerd�n a Budapesti �rt�kt�zsd�n, a piac ir�ny�t a napk�zben �rkez� h�rek d�nthetik el. V�rhat�an marad az alacsony forgalom �s a visszafogott �rdekl�d�s melletti keresked�s a magyar r�szv�nypiacon - v�li Herczenik �kos, a Raiffeisen Bank elemz�je.

A szak�rt� szerint egyel�re neh�z megj�solni a piac ir�ny�t. Napk�zben az amerikai v�llalati gyorsjelent�sek befoly�solhatj�k legink�bb a keresked�st.

A Mol d�lut�ni k�zgy�l�s�n v�rhat�an �les vit�k lesznek a Mol vezet�se �s a legnagyobb r�szv�nyes OMV k�z�tt, de Herczenik �kos szerint, figyelembe v�ve az er�viszonyokat, nem v�rhat� v�ltoz�s a jelenlegi szitu�ci�ban. Az elemz� nem sz�m�t olyan �j inform�ci�ra, ami �rdemben befoly�solhatja a pap�r �rfolyam�t.

Emelked�ssel nyitott Nyugat-Eur�pa

Szerda reggel a nyugat-eur�pai r�szv�nypiacok bizakodva kapaszkodtak f�lfel� a lejt�n, a keddi, p�nz�gyi r�szv�nyek okozta ki�br�ndul�s ut�n. Szerd�n j�k a gy�gyszeripari r�szv�nyek, miut�n a belga UCB gy�gyszergy�r enged�lyt kapott egy �j szer�re, a UCB maga 26 sz�zal�kkal dr�gult. A folytat�d� �rupiaci dr�gas�g miatt az olaj- �s a nyersanyagipari r�szv�nyek 1 sz�zal�k f�l�tt dr�gultak szerda reggel. Felv�s�rl�si h�resztel�sek miatt j�k a t�vk�zl�si r�szv�nyek is: �js�gh�rek szerint a spanyol Telef�nica meg akarja venni a holland KPN-t. Az Infineon k�zel 3 sz�zal�kkal javult a szerdai eredm�nyk�zl�se ut�n. A n�met RWE energiav�llalat t�bb mint 2 sz�zal�kot vesztett, sanyar� profitfigyelmeztet�se miatt.

A legmegb�zhat�bb eur�pai r�szv�nyek FTSEurofirst 300-as mutat�ja 0,5 sz�zal�kos nyeres�ggel kezdett, az els� �ra v�ge fel� is 0,5 sz�zal�kos nyeres�ggel 1311,23 pontn�l tartott, 12,97 sz�zal�kkal elmaradva az �v v�gi �rt�k�t�l.����Szerd�n a londoni �rt�kt�zsde f� mutat�ja, az FTSE-100 t�bb mint 15 pontos nyeres�ggel kezdett, egy �ra m�lva 21,7 pontos, azaz 0,36 sz�zal�kos nyeres�gn�l tartott.

A frankfurti �rt�kt�zsde f� mutat�ja, a DAX-30 t�bb mint 17 pontos nyeres�ggel indult, egy �ra m�lva 34,11 pontos, azaz 0,51 sz�zal�kos nyeres�gben volt. P�rizsban a CAC-40 t�bb mint 12 pontos nyerss�ggel nyitott, egy �ra m�lva 38,82 pontos, azaz 0,80 sz�zal�kos nyeres�gn�l j�rt.

Es�ssel nyitott Amerika

Az amerikai hat�rid�s indexek - r�szben az eur�pai mint�t k�vetve - esni kezdtek szerd�n; az okok �l�n a p�nz�gyi �gazat �llapot�t illet� agg�lyok �llnak.

A meghat�roz� eur�pai r�szv�nyek �rfolyama cs�kkenni kezdett, miut�n lefel� mozdultak a kontinens banki pap�rjai annak hat�s�ra, hogy komoly r�szv�nykibocs�t�st jelentett be a Royal Bank of Scotland.

A negat�v hangulatot fokozta, hogy az Ambac Financial Group Inc k�tv�nybiztos�t� �rfolyama 8,8 sz�zal�kkal cs�kkent els� negyed�ves vesztes�g�nek bejelent�se ut�n; a t�rsas�g 1,73 milli�rd doll�rt vesztett sz�rmaz�kos hitel�gyletein.

V�ratlan profitcs�kken�st jelentett a WellPoint Inc eg�szs�gbiztos�t� is - gyeng�l�s�t f�k�nt a magas gy�gy�szati k�lts�gek okozt�k, kiemelt szerepe volt az id�seknek ny�jtott�� Medicare terveknek.

A v�rtn�l jobb lett ugyanakkor a Yahoo Inc profitja, �m eddig m�g nem �rt c�lt az az er�fesz�t�s, ami aj�nlat�nak emel�s�re k�sztetn� a Microsoft Corp.-t.

chipeket gy�rt� Broadcom Corp bev�tele is meghaladta a v�rakoz�sokat. �rfolyama m�r Eur�p�ban��n�tt 7 sz�zal�kkal.

A makroh�rek k�z�l az v�lhat �rdekess�, hogy m�lt h�ten cs�kkent a jelz�log ig�nyl�sek sz�ma - ennek oka f�k�nt a kamatok emelked�se.