�Az OMV tov�bbra is fenntartja a Mol felv�s�rl�s�val kapcsolatos terv�t annak ellen�re, hogy az osztr�k r�szv�nyes szempontj�b�l csal�d�st kelt� volt a Mol szerd�n megtartott �ves k�zgy�l�se. A c�g k�zlem�nye szerint megk�rd�jelezik a Mol aznapi k�zgy�l�s�n elfogadott sz�mos hat�rozat �rv�nyess�g�t, s jogi elj�r�s lehet�s�geit vitsg�lj�k.

A k�zgy�l�sen a r�szv�nyesek j�v�hagyt�k azokat a javaslatokat, amelyek tov�bb er�s�tik a Mol igazgat�s�g�t �s lehet�v� tett�k a saj�t r�szv�ny ar�ny 10-r�l 25 sz�zal�kra t�rt�n� felemel�s�t.

Mindez semmit sem v�ltoztat a mi szempontunkb�l - mondta Thomes H�mer, az OMV osztr�k olaj- �s g�zipari konszern sz�viv�je a Dow Jones Newswires h�r�gyn�ks�gnek. Tov�bbra is kitartunk a Mol felv�s�rl�s�nak a terve mellett - tette hozz�.

Hern�di Zsoltnak, a Mol eln�k-vez�rigazgat�j�nak arra a kijelent�s�re, miszerint elk�pzelhet�, hogy az OMV a 20,2 sz�zal�kos Mol-csomagj�nak az eg�sz�t, vagy egy r�sz�t piacra dobja, az OMV sz�viv�je azt mondta, hogy c�ge nem tervez ilyen l�p�st.

Pert fontolgatnak az osztr�kok

Az OMV vizsg�lja annak lehet�s�g�t, hogy b�r�s�g el�tt t�madja meg a Mol-k�zgy�l�s hat�rozatait, amelyeket a magyar c�g igazgat�s�g�val egy�ttm�k�d� r�szv�nyesek t�mogat�s�val, de a Mol f�ggetlen r�szv�nyeseinek �rdekeivel ellent�tesen hoztak meg - jelentette be az osztr�k olaj- �s g�zipari konszern szerda este.

A c�g k�zlem�nye szerint az OMV megk�rd�jelezi a Mol aznapi k�zgy�l�s�n elfogadott sz�mos hat�rozat �rv�nyess�g�t. �gy �t�li meg, hogy az �ves k�zgy�l�s rendk�v�l ki�br�nd�t� volt, �s a magyar c�g vezet�se ez alkalommal is teljes m�rt�kben figyelmen k�v�l hagyta a felel�s v�llalatir�ny�t�s alapvet� norm�it.

A Mol-ban 20,26 sz�zal�kos tulajdonr�sszel b�r� OMV az igazgat�s�g szem�re vetette, hogy most sem adott �rdemi t�j�koztat�st azokkal az aggodalmakkal kapcsolatban, amelyeket az osztr�k c�g a k�zgy�l�s el�tt, illetve annak folyam�n felvetett. V�lem�nye szerint az igazgat�s�gnak a k�zgy�l�sen tan�s�tott magatart�sa �jabb bizony�t�ka annak, hogy a Mol-vezet�s tov�bbra is tudatosan a r�szv�nyesek �rdekeivel ellent�tesen cselekszik, �s akad�lyozza a tulajdonosi szerkezetre vonatkoz� tiszt�nl�t�st.

Az OMV k�zlem�ny�ben tudatta: tekintettel arra, hogy a k�zgy�l�sen egyetlen olyan hat�rozati javaslat sem volt, amely a f�ggetlen r�szv�nyesek �rdek�t szolg�lta volna, a k�zgy�l�sen vagy nemmel szavazott, vagy tart�zkodott a szavaz�skor. Egyszersmind bejelentette, vizsg�lja annak a lehet�s�g�t, hogy b�r�s�g el�tt t�madja meg azokat a hat�rozatokat, amelyeket az igazgat�s�ggal egy�ttm�k�d� r�szv�nyesek t�mogat�s�val, a f�ggetlen r�szv�nyesek �rdekeit csorb�tva hoztak meg.