Kiss� gyeng�lt a forint, a budapesti bankk�zi devizapiacon cs�t�rt�k�n f�l t�zkor 251,65/85 forint volt az eur� �rfolyama, szemben a kora reggeli 251,15, illetve az el�z� nap d�lut�ni 251,30/40 forintos kurzussal.

A keresked�k viszonylag �l�nk forgalomr�l sz�moltak be, az �rfolyam meglehet�sen nagy ugr�sokkal alakult; a gyeng�l�st legink�bb azzal hozt�k �sszef�gg�sbe, hogy "halv�nyan" szerepelnek a r�gi�s deviz�k, �s e hat�s al�l a forint sem k�pes kivonni mag�t. A forint a doll�rhoz k�pest is gyeng�lt: az amerikai deviza �rfolyama 158,80/95 forint, m�g szerda d�lut�n 158,50 forint k�r�l alakult.

Cs�t�rt�k�n a keresked�k v�lem�nye szerint a forint sz�k s�vban fog mozogni, a piacon arra sz�m�tanak, hogy a h�tf�i kamatd�nt�sig az �rfolyamban nem k�vetkezik be l�nyeges v�ltoz�s.

Szerd�n a forint alig v�ltozott, " a forgalom gyenge volt, csek�ly nemzetk�zi �rdekl�d�s mutatkozott a valuta ir�nt"- v�lekedett egy keresked�.

A londoni bankk�zi piacon a forint cs�t�rt�k reggel, 251,12-57/eur� volt, 0,04 sz�zal�kkal er�sebb, mint szerd�n k�s�n �s 0,68 sz�zal�kkal er�sebb, mint az �v v�g�n.

Szerd�n k�s�n a forint valamelyest er�s�d�tt az eur�hoz k�pest, 251,21 eur�n jegyezt�k, szemben a keddi k�s�i 251,66/eur� �rfolyammal.

A forint cs�t�rt�k reggel 157,75-81/doll�r volt, 0,20 sz�zal�kkal dr�g�bb a szerdai k�s�ihez k�pest, �s 8,98 sz�zal�kkal �llt az �v elejei szint felett.