A Budapest Bank (GE Money Bank) 2007-re nem fizet osztal�kot, az el�z� �vekhez hasonl�an csup�n a kamatoz� r�szv�nyek tulajdonosai kapj�k meg az alapszab�ly szerint nekik j�r�, a n�v�rt�kre vet�tve 10 sz�zal�kos kamatot (ennek terhe �sszesen 8 milli� forint) a cs�t�rt�k�n megtartott �vi rendes k�zgy�l�s d�nt�se szerint.

A k�zgy�l�s a bank sajt�k�zlem�nye szerint a magyar sz�mviteli szab�lyok szerint k�sz�lt konszolid�lt p�nz�gyi kimutat�sokat 814,2 milli�rd forint - az el�z� �vin�l 17 sz�zal�kkal nagyobb - m�rlegf��sszeggel, �s 5,8 milli�rd forint - az el�z� �vin�l 18 sz�zal�kkal kisebb - m�rleg szerinti nyeres�ggel fogadta el.

A bankcsoport nett� kamatbev�tele tavaly 23 sz�zal�kkal, 45,9 milli�rd forintra emelkedett. A dinamikusan b�v�l� fi�kh�l�zat, a dolgoz�i l�tsz�m jelent�s, 12 sz�zal�kot meghalad� n�veked�se k�vetkezt�ben a bank beruh�z�sokhoz kapcsol�d� m�k�d�si k�lts�gei 2007-ben 21 sz�zal�kkal, 47,7 milli�rd forintra n�vekedtek az el�z� �vhez k�pest. A bankcsoport 8,5 milli�rd forint - az el�z� �vin�l 8 sz�zal�kkal kisebb - ad�z�s el�tti, �s 7,3 milli�rd forint - az el�z� �vin�l 1 sz�zal�kkal kisebb - ad�zott nyeres�get �rt el.

A BB k�zlem�nye kiemeli: a hitelint�zet 2007-ben folytatta h�rom �ve megkezdett n�veked�si strat�gi�j�nak megval�s�t�s�t. �rt�kes�t�si h�l�zata tavaly k�zel 20 �j bankfi�kkal b�v�lt, a bank jelenleg 103 bankfi�kban szolg�lja ki �gyfeleit.

A 2006-ban megnyitott b�k�scsabai Bankm�veleti K�zpont munkat�rsainak sz�ma 2007 v�g�re 390-re emelkedett. A k�zpont fejleszt�s�be a Budapest Bank 4 �v alatt t�bb mint 2,3 milli�rd forintot fektet be.

A k�zgy�l�s az igazgat�s�g �j tagj�v� v�lasztotta Kiss-Hayp�l Gy�rgy�t, �jrav�lasztotta Rolek Ferencet �s d�nt�tt Eric Anliker, Peter Franklin �s Rada S�ndor fel�gyel�bizotts�gi tagg� val� v�laszt�s�r�l.